Terug

Care Innovation Center West-Brabant

14 december 2018

Het Care Innovation Center West‐Brabant (CIC) verbond zich in 2015 als eerste regionetwerk aan Alles is Gezondheid. Het regionetwerk wil de kwaliteit van leven en redzaamheid van mensen positief beïnvloeden, de zorgeconomie stimuleren en de zorgkosten beperken. Dit doet het CIC door gebruikers, zorggerelateerde partijen, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Gezamenlijk maken zij zorginnovaties en ‐initiatieven voor een breed publiek toegankelijk.

De maatschappij verandert snel. Alleen als de zorg meeverandert kunnen inwoners van West-Brabant en daarbuiten in de toekomst een vitaal en gezond leven leiden. Innoveren doe je samen: inwoners, ondernemers, organisaties, overheid én onderwijs. Het is een uitdaging ‘meer te doen met minder’, zonder op de zorgkwaliteit in te leveren. Dat vraagt om nieuwe diensten en producten. Het Care Innovation Center West-Brabant maakt zich hier hard voor, door in samenspraak met eindgebruikers de ontwikkeling van zorginnovatie te stimuleren en toegankelijk te maken.

Preventie en zelfzorg

Het CIC West-Brabant is een proeftuin voor zorginnovaties op gebied van preventie en zelfzorg. Het netwerk ontwikkelt zorginnovaties en past deze toe in het dagelijkse leven van mensen en in opleidingen in de gezondheidszorg. Waarom? Om mensen in de thuissituatie zo lang mogelijk de juiste zorg te bieden, de kosten van de gezondheidszorg te beperken, ondernemerschap te versterken en studenten al tijdens hun opleiding te interesseren voor innovaties. Lees het nieuwsbericht.

Projecten

CIC West-Brabant werkt samen met:

  • projectpartners (partijen uit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven die met een innovatieproject deelnemen aan het Care Innovation Center)
  • kennispartners (professionele instellingen die met hun kennis waarde toevoegen aan de partners en de projecten.)
  • servicepartners (professionele organisaties die met hun expertise waarde kunnen toevoegen aan de partners en de projecten.)

Bekijk de partners en hun pledges

Samenwerken met CIC West-Brabant

Heb je vragen over regionetwerk Care Innovation Center West-Brabant? Neem contact op met Chantal van Spaendonck, chantal@cic-westbrabant.nl.

Pledge Care Innovation Centre

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.