Terug

Zwolle Gezonde Stad

Details
Datum ondertekening 09-10-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Leren
Organisaties Zwolle Gezonde Stad 

De beweging Zwolle Gezonde Stad onderschrijft de missie van Alles in Gezondheid en draagt bij aan een gezonder Nederland door activiteiten te verbreden van preventie van overgewicht onder jongeren naar andere leefstijlthema’s (alcohol), doelgroepen (senioren).

Onze activiteiten

 • Jongeren op gezond gewicht
  De gemeente Zwolle is sinds 2010 de eerste JOGG-stad van Nederland. Zwolle zal de wijkgerichte integrale JOGG-aanpak voortzetten in de aandachtswijken Holtenbroek en Diezerpoort en verbreden naar delen van wijken Aa-landen en Zwolle Zuid. We streven naar voortzetting van de positieve trend ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ten aanzien van alcoholconsumptie streven we er naar de gemiddelde startleeftijd van jongeren te laten stijgen tot 15,5 jaar (2011: 14,7) en het percentage ouders van 12 t/m 15 jarigen dat alcohol goedkeurt te laten dalen tot 27% (2011:30%)
 • Eet- en beweegpatronen kinderen veranderen
  Pilot LEFF: met deze aanpak helpt Zwolle Gezonde Stad gezinnen met kinderen met overgewicht hun eet- en beweegpatroon blijvend te veranderen.
 • Jongeren 10-18 jaar 2 x in de week sporten
  Interventie Club2Move: dit zet Zwolle Gezonde Stad voort in de wijken Diezerpoort, Holtenbroek en Zwolle Zuid. De interventie biedt een sportbuurtclub waar jongeren van 10-18 jaar de gelegenheid krijgen minimaal twee keer in de week te sporten. Tevens worden activiteiten op het gebied van gezonde voeding georganiseerd. Jongeren krijgen zelf een rol in de promotie, organisatie en uitvoering van de activiteiten
 • Stimuleren tot gezonde leefstijl
  Programma Sport en bewegen in de buurt: met inzet van buurtsportcoaches stimuleert Zwolle Gezonde Stad vooral jeugd en jongeren, hun ouders en opvoeders, en de meer kwetsbare en zwakkere burgers tot sporten en een gezonde en actieve leefstijl
 • Gezonde schoolaanpak
  Binnen de gemeente Zwolle besteden scholen structurele aandacht aan het verbeteren van de gezonde leefstijl van jongeren. Op alle VO-scholen vindt de pilot Preventie Leefstijl Adolescenten plaats (contactmoment klas 4 en schoolprofiel per school). In het kader van jeugdimpuls worden minimaal 20 scholen in Zwolle ondersteund met de gezonde schoolaanpak.
 • Zwolle Voorbeeldstad Gezond gedrag
  Partners in de stad Zwolle en samenwerkingspartners zetten zich in om ervaringen en kennis te delen, niet alleen binnen de lokale netwerken, maar ook met landelijke collega-instellingen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.