Terug

Vriendendiensten Deventer/Olst-Wijhe

Details
Datum ondertekening 02-10-2014
Actief Ja
Thema Mentale gezondheid, Meedoen
Organisaties Vriendendiensten Deventer - Olst-Wijhe 

We brengen mensen weer onder de mensen en bieden de ondersteuning die ze nodig hebben om mee te kunnen participeren

Vriendendiensten is er juist voor de wat kwetsbare mensen. De dagelijkse balans die voor hen zo belangrijk is kunnen we in evenwicht houden door het bieden van verschillende soorten maatjesactiviteiten en lotgenotenbijeenkomsten, het bieden van onafhankelijke ggz-cliëntenondersteuning en het optimaal benutten van de vele mogelijkheden die de sociale kaart van Deventer en Olst/Wijhe biedt.

Onze activiteiten

  • Organiseren van maatjesactiviteiten
    Het organiseren van maatjesactiviteiten (1-op-1 maatjes, groepsmaatjes, tafelmaatjes, vriendencafe’s en er-op-uit activiteiten) en lotgenotenactiviteiten. Om mensen met een steeds zwaarder chronisch psychiatrisch ziektebeeld de noodzakelijke zorg een “schil” van sociale en praktische ondersteuning te bieden zodat zij niet “omvallen” maar juist zelfstandig kunnen blijven wonen, meer participeren en beter functioneren in de maatschappij. Op dit moment maken 200 deelnemers (mensen met een ggz-achtergrond die zelfstandig wonen) gebruik van onze maatjesactiviteiten. (100 vrijwilligers). We verwachten in het jaar 2014 +/- 250 nieuwe aanvragen.
  • Bieden onafhankelijk clientenondersteuning
    We willen graag dat de kwaliteit van het leven van ggzcliënten verbetert. dat ze een sociaal netwerk opbouwen, meer eigen kracht ontwikkelen en dat ze beter functioneren/participeren in de maatschappij. Als gevolg hiervan zullen cliënten waarschijnlijk minder beroep doen op de professionele hulpverlening. Hierdoor zullen naar verwachting ook hogere zorgkosten kunnen worden voorkomen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.