Terug

VGZ en de deelnemende gemeenten

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving
Organisaties Gemeente RotterdamCoöperatie VGZGemeente DordrechtGemeente GoudaGemeente NijmegencVGZGemeente Den BoschGemeente VenloGemeente Medemblik 

Wij werken aan de kwaliteit van leven en de gezonde levensstijl van mensen

Preventie van gezondheidsproblemen is voor VGZ en alle deelnemende gemeenten van belang om later zwaardere zorg en chronische aandoeningen te voorkomen. In het licht van de komende decentralisaties zal het belang van preventie voor gemeenten bovendien toenemen. Gezamenlijk streven ondertekenende partijen er naar om burgers in de wijk te helpen bij een structurele verbetering van de kwaliteit van leven, het stimuleren van een gezonde levensstijl en het voorkomen van (verergering van) gezondheidsproblemen. We leggen daarbij de verbinding tussen zorg en welzijn; dat is een belangrijke pijler in het bereiken van de doelstellingen. Wijkgerichte samenwerking tussen zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraar is voor het welslagen daarvan cruciaal.

Verbinden van zorg en welzijn via een wijkteam in 26 gemeenten
VGZ en de deelnemende gemeenten verbinden zorg en welzijn via een wijkteam in 26 gemeenten, zoals beschreven in de convenanten die zijn opgesteld door de samenwerkingspartners. Belangrijkste resultaten zijn betere kwaliteit van leven, afname van individuele zorg- en welzijnskosten door een verschuiving van individu naar een collectieve aanpak in de wijk en tevredenheid onder wijkbewoners. Hierover vindt verslaglegging en rapportage plaats tussen de samenwerkingspartners en zal op hoofdlijnen gerapporteerd worden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kennisdeling en informatie-uitwisseling wijknetwerken
VGZ en de deelnemende gemeenten doen aan kennisdeling en informatie-uitwisseling met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van wijknetwerken. Concreet betekent dit: de organisatie van een jaarlijks symposium door VGZ voor de gemeenten waarmee intensief wordt samengewerkt. Hierbij worden op ambtelijk en bestuurlijk niveau de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken gedeeld.

Verdere invulling samenwerking met gemeenten

In de periode 2014 – 2016 zal VGZ onder de noemer ‘Zorg Dichtbij’ een verdere invulling geven aan de samenwerking met gemeenten.

Uitvoering monitor wijknetwerken
VGZ en de deelnemende gemeenten voeren de monitor wijknetwerken uit. Gezamenlijk met de zes pilotgemeenten zijn de belangrijkste indicatoren opgesteld om te meten wat de resultaten van de inzet van wijkteams zijn. In de periode 2014 – 2016 zal VGZ onder de noemer ‘Zorg Dichtbij’ een verdere invulling geven aan de samenwerking met gemeenten.

Borging en informatie-uitwisseling 
Door het inrichten van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de verschillende directies van VWS, de deelnemende gemeenten en VGZ wordt informatieuitwisseling over de voortgang en resultaten van bovenstaande acties geborgd.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.