Terug

VeiligheidNL

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Preventie
Organisaties VeiligheidNL 

Wij zetten ons voor een gezonder en veiliger Nederland

Door onafhankelijke informatie voor consumenten en professionals over ongevalsrisico’s in de woon- en leefomgeving en veiligheidsmaatregelen te geven en om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. Dat is goed voor persoonlijk geluk én voor onze economie. Want minder ongelukken betekent minder persoonlijk leed, minder medische en verzuimkosten en meer levenskwaliteit.

Om Nederland veiliger te maken, bundelen we de krachten met verschillende partners. Zo werken we veel samen met experts, overheid, zorgverleners, bedrijven, brancheverenigingen en politie. We vergaren informatie, analyseren veiligheidsproblemen en komen met een effectieve praktische aanpak en met verrassende acties: campagnes en programma’s die klinkende resultaten boeken. VeiligheidNL verzorgt eveneens trainingen en adviestrajecten voor bedrijven en organisaties.

Onze activiteiten

 • Preventie van ongevallen en geweld op Spoedeisende Hulpafdelingen
  Verder optimaliseren en uitbreiden van stuurinformatie voor preventie van ongevallen en geweld door monitoring op Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen. Hiermee kan ook regionaal en lokaal gericht en (kosten)effectief worden ingezet op letselpreventie. Dit doen we in samenwerking met beroeps- en brancheverenigingen, met zorgverzekeraars en met financiering van VWS, V&J en I&M. In 2015 is tenminste de helft van alle SEH-afdelingen hierbij aangesloten.
 • Bevorderen van kinderveiligheid
  Bevorderen van kinderveiligheid, zodat in 2016 het aantal Spoedeisende Hulpbehandelingen voor privé-ongevallen van kinderen 0-12 jaar met 5% is afgenomen, door:

  • Vernieuwde kinderveiligheidsvoorlichting aan ouders van jonge kinderen (0-4 jaar). Dit doen wij samen met de jeugdgezondheidszorg en andere intermediaire partners. Met de NVWA zijn we actief op online fora en social media om (kind)veilig gebruik van producten te stimuleren. Daarnaast bevorderen wij kinderveiligheid via de Taskforce Kinderveiligheid, een consortium met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Erasmus MC en private partners.
  • Effectieve interventies op basisscholen dat bedoel ik want ontzettend leuk dit dicteren ik denk dicht tegenaan: His deWij vergroten het gebruik van effectieve interventies op basisscholen: door valtraining in gymlessen leren kinderen ernstige letsels te voorkómen; door PRIMA weten scholen pesten te voorkómen; met de ‘(Vignet) Gezonde School’-aanpak bieden scholen een fysiek en sociaal veilige omgeving voor hun leerlingen
 • Versterken van sportblessurepreventie
  Versterken van sportblessurepreventie samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde, NOC*NSF en diverse andere partners, zodat de gezondheidswinst van sporten maximaal is. Samen buigen we het stijgende blessurerisico bij sporten om, zodat in 2018 het aantal blessures per 1.000 uren sport met 3% is gedaald.
 • Ondersteunen van professionals bij effectieve valpreventie van ouderen
  Ondersteunen van (zorg)professionals bij effectieve valpreventie van ouderen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en de zorgkosten hanteerbaar blijven. In samenwerking met Vilans werken wij aan oprichting van een Taskforce, waarin een groot aantal organisaties de krachten bundelt om de (voor de vergrijzing gecorrigeerde) incidentie van ernstige valongevallen van 65+ers met 5% te verminderen.
 • Veilig gedrag op de werkvloer verder stimuleren en borgen
  Veilig gedrag op de werkvloer verder stimuleren en borgen. In PPS-trajecten gaan we, samen met het ministerie van SZW, veilig gedrag op de werkvloer verder stimuleren en borgen in scholing en zelfregulering bij risicovolle branches. We dragen bij aan duurzame inzetbaarheid, door werknemers te helpen meer de regie te nemen over hun eigen veiligheid en zo de psychosociale arbeidsomstandigheden te verbeteren. Met bovengenoemde afnames van privé-ongevallen en sportblessures besparen we op jaarbasis €110 miljoen (waarvan € 65 miljoen aan zorgkosten en € 45 miljoen aan kosten voor arbeidsverzuim).

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.