Terug

Universitair Medisch Centrum Groningen

Details
Datum ondertekening 19-11-2015
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Meedoen, Leren, Werk en Gezondheid
Organisaties Centrum voor Revalidatie UMCG 

Ja, wij beloven ons in te zetten voor thuiswonende ouderen (75+)

Wij bevorderen zelfmanagement, door samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding te realiseren voor thuiswonende ouderen (75+). Hart van het model vormt het Ouderenzorgteam onder leiding van de huisarts met een specialist Ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. Dit team verleent (preventieve) zorg en begeleiding op maat aan de ouderen.

Transmurale zorgbrug “Hospital@Home”

Na ziekenhuisopname is het lang niet altijd mogelijk in de thuissituatie, al dan niet met mantelzorg, de draad weer zelfstandig op te pakken. Om een transitie terug naar huis in zo’n situatie toch mogelijk te maken, en escalatie en heropname te voorkomen is “preventief” tijdelijk extra zorg nodig. “Hospital at Home” voorziet daarin.

Onze activiteiten

  • Kansen voor Kinderen
    Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), versterkt met het programma Kansen voor Kinderen zelfbeheersing, zelfreflectie, kritisch denken, weerbaarheid en probleemoplossend vermogen van kinderen. Samen met het onderwijs en ouders en kinderen onderzoeken ze welke vaardigheden (meer) aandacht vergen, hoe activiteiten die op en rondom school worden uitgevoerd op het gebied van sport/bewegen/voeding, natuurbeleving, cultuur en ondernemerschap hierop kunnen inspelen, en hoe het thema Health Literacy in het beleid van scholen kan worden geborgd.
  • Healthy@Work
    Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), ontwikkelt met het netwerk Healt@Workmet samen met partners uit de zorg, verzekeringen, bedrijfsleven en kennisinstituten een integrale aanpak van gezondheid op de werkvloer.Bevordering van competenties van werknemers met betrekking tot voeding, bewegen en mentale gezondheid staat centraal.
  • IROHLA (Intervention Research On Health Literacy among Ageing population)
    Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), verbertert met het project IROHLA ((Intervention Research On Health Literacy among Ageing population) de gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa door het formuleren van adviezen voor beleid en praktijk. Aandachtsgebieden zijn de bevordering van zelfmanagement en therapietrouw, e-health als middel om health literacy te versterken en aandacht voor health literacy in preventie en zorg, onder andere bij zorgprofessionals.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.