Terug

Unie KBO

Details
Datum ondertekening 15-09-2014
Actief Ja
Thema Meedoen, Leren
Organisaties Unie KBO 

Wij streven naar behoud van gezondheid en eigen kracht van ouderen door aanpassing van leefstijl en preventie.

Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan participatie van ouderen, vitale maatschappij en een vitale economie door de inzet van senioren bij de opvang van kleinkinderen en als mantelzorger. Bovendien kunnen ouderen met een goede gezondheid langer zelfstandig blijven wonen.

Gelukkig hebben ouderen in toenemende mate aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Omdat leefstijl en gezondheid sterk samenhangen met opleidingsniveau en welvaart ontstaat er een tweedeling tussen de hogere en lagere Sociaal Economische Status (SES). Ouderen met een laag inkomen hebben een grotere kans om vroegtijdig te overlijden, om opgenomen te worden in een instelling en om functionele beperkingen te krijgen, dan ouderen met een hoge SES. We zien een sterke verbetering van de gezondheid onder ouderen met een hogere SES dan onder ouderen met een lagere SES. Ouderen met een lagere SES verdienen daarom expliciet onze aandacht.

Onze activiteiten

  • Implementatie/verspreiding van gezondheidsinformatie onder duizenden ouderen door artikelen in ledenmagazine Nestor (330.000 lezers), site, KBO-tablet, nieuwsbrieven, brochures en voorlichtingsbijeenkomsten bij ruim 500 KBO-voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk (het clubgebouw van veel senioren);
  • Voor en door ouderen: de inzet van duizenden vrijwilligers: gezondheidsvoorlichters, huisbezoekers veilig thuis, vrijwillige ouderenadviseurs, maar ook belastinginvulhulpen. Vele opgeleide KBO-vrijwilligers komen achter de voordeur bij ouderen en stimuleren de zelfredzaamheid en hebben aandacht voor gezondheid en welbevinden en werken mee aan vroeg signalering;
  • Samenwerking met inhoudsdeskundigen en lokale eerstelijnszorgverleners om evidence-based gezondheidsinformatie te ontsluiten en een integrale aanpak in de wijk te stimuleren.

Relevante gezondheidsthema’s voor de Unie KBO zijn:
1. stimuleren van verantwoord medicijngebruik en voorkomen van ongewenste polyfarmacie;
2. vertaling van WHO-concept Age-Friendly Cities in Nederland; aandacht voor een fysieke gezonde en veilige woonomgeving;
3. veilig Thuis: een integrale aanpak om een veilige woonomgeving te stimuleren (val-, brand en inbraakpreventie en het voorkomen van woningovervallen en babbeltrucs).

Op deze drie onderwerpen zijn pledges met samenwerkingspartijen in voorbereiding.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.