Terug

TVN zorgt

Details
Datum ondertekening 29-03-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Positieve Gezondheid
Organisaties TVN-Zorgt 

Ja, we zetten ons in voor een vitaler Nederland vanuit Positieve Gezondheid in de wijkverpleging en ambulante begeleiding

Wij werken vanuit de visie van Positieve gezondheid (Huber, 2012) in de wijkverpleging en ambulante begeleiding in het werkgebied van TVN-zorgt. In de zorg ligt de focus op problemen en zijn oplossingen door protocollering veelal gestandaardiseerd. Ondanks het voornemen om vraaggericht en individueel afgestemd te werken, is de werkwijze vaak aanbodgericht en standaard, als gevolg van het financieringssysteem. Deze manier van kijken is om te buigen naar zorg die afgestemd is op de patiënt/wijkbewoner en die zijn/haar hele leefwereld beslaat, met behulp van positieve gezondheid.

Wijkbewoners in kwetsbare situaties hebben door een combinatie van factoren regelmatig geen aansluiting op initiatieven in een wijk, buurt of zelfs straat. Deze bewoners zijn (gedeeltelijk) in beeld bij de wijkverpleegkundige, andere wijkgerichte zorgverleners, informele zorg en wijkbewoners in het algemeen. De wijkverpleegkundige kan met maatwerk (positieve gezondheidbenadering) bijdragen aan een antwoord op de problematiek van langer thuiswonende, ouder wordende wijkbewoners.

Om te beginnen geeft dit een focus op datgene wat er toe doet voor een wijkbewoner. Daarbij levert dit naar verwachting een meer afgestemde dagbestedingsmogelijkheid op, versterking van het directe netwerk en versteviging van het wijknetwerk op. Hierdoor voelen onze wijkbewoners zich gezien, ervaren mantelzorgers minder (snel) overbelasting en vormt de wijk in zijn geheel een veilige basis om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Onze activiteiten

  • Oprichting Kenniscentrum Positieve Gezondheid Nijmegen
    TVN-zorgt bundelt kennis, activiteiten en onderzoek waardoor transitie naar samenredzaamheid en een relatie aangaan die vanuit de visie van presentatie, wordt ondersteund en verstevigd.
  • Doorgaande onderzoekslijn positieve gezondheid
    TVN-zorgt start een doorgaande onderzoekslijn naar positieve gezondheid, vanaf september 2016 door 4de jaars studenten Verpleegkunde Studies Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Vanaf voorjaar 2017 onderzoek naar gebruik scoreinstrument positieve gezondheid in de wijkverpleging.
  • Casusgroep Positieve Gezondheid
    TVN-zorgt richt een Casusgroep Positieve Gezondheid op: door middel van casuïstiekbespreking implementeren van de definitie Positieve gezondheid in de praktijk samen met samenwerkingspartners in het voorliggend veld en 1e lijn zorg. Zorgprofessionals van TVN-zorgt (zorgverleners niveau 5, 4 en 3) en hun zorgvragers (ZVW en WLZ)/ambulante begeleiders en hun zorgvragers (WMO) bespreken samen met Svon, Coördinatiepunt mantelzorgondersteuning. Zelfregiecentrum en Centrum ontmoeting in levensvragen middel- en hoog complexe zorgvragen waarbij sprake is van kwetsbaarheid.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.