Terug

Trimbos-instituut

Details
Datum ondertekening 15-09-2014
Actief Ja
Thema Mentale gezondheid, Preventie
Organisaties Trimbos-instituut 

Ja, wij beloven ons verder te richten op het voorkomen van (problematisch) middelengebruik en het ontstaan van psychische klachten bij jongeren, volwassenen en ouderen.

Onze activiteiten

 • Vergroting bereik ggz- en verslavingspreventie
  Het landschap van de GGZ- en verslavingspreventie is met de komst van de Basis GGZ als gevolg van het bestuurlijk akkoord GGZ aan verandering onderhevig. Met onze activiteiten, bij voorbeeld het project “Naar een groter bereik”, dragen we bij aan de vergroting van het bereik van ggz- en verslavingspreventie, in samenwerking met beroepsverenigingen, koepelorganisaties en uitvoerende organisaties. Gerelateerd aan het veranderende zorglandschap vormt preventie steeds meer een onderdeel van de gezondheidszorg (preventieve gezondheidszorg) en van wijkgerichte zorg. We dragen bij aan de ontwikkeling, evaluatie en organisatie van preventie in de buurt.
 • Activiteiten depressiepreventie
  Ten aanzien van depressiepreventie richten we ons op de volgende risicogroepen: adolescenten (VMBO-scholieren/KOPP/KVO-kinderen), aanstaande en pas bevallen moeders, werknemers, huisartspatiënten met depressieklachten, mensen die eerder een depressie hebben gehad, chronisch zieken, ouderen en mantelzorgers. Daarvoor bieden we bijvoorbeeld ondersteuning bij de implementatie van de e-health interventies in de huisartspraktijk en ontwikkelen we klachtgerichte mini-interventies die voor meerdere groepen inzetbaar zijn.
 • Preventie middelengebruik
  Ten aanzien van preventie van middelengebruik richten we ons op kwetsbare jongeren, schoolgaande jongeren en uitgaande jongeren, én hun ouders. We brengen meer samenhang aan in het aanbod voor de jeugd, zowel op het gebied van middelengebruik als van psychische gezondheid, door effectieve, stepped care programma’s aan te bieden die zo nodig ruimte geven voor lokale kleuring en de omgeving waarin het kind opgroeit. We ondersteunen professionals bij het toepassen van wetenschappelijke inzichten over effectief lokaal preventiebeleid.
 • Ontwikkeling, evaluatie en implementatie e-mental health
  We zetten ons in voor de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-mental health (in de brede zin, inclusief m-health en serious gaming), in de nulde, eerste en tweede lijn, maar ook in andere domeinen, zoals school, werk en zorg. We onderzoeken barrières die de implementatie in de weg staan en ontwikkelen tools om professionals te ondersteunen bij het effectief inzetten van e-health. Innovatie in technologie en bereikstrategieën, en het perspectief van burger, cliënt en patiënt staan hierbij centraal. Als voorbeeld noemen we het Online Hulpstempel, dat online interventies beoordeelt op verschillende aspecten.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.