Terug

Stimuliz

Details
Datum ondertekening 29-02-2016
Actief Ja
Thema Leren
Organisaties Stimuliz 

Ja, wij werken aan een vitaler Nederland en zetten ons in voor de gezondheid van kinderen

Wij onderhouden en verbeteren actief Stimuliz, Nederlands meest vriendelijke leerlingvolgsysteem, zodat de gebruikers makkelijker, beter en sneller het primair en secundair onderwijs kunnen monitoren en ingrijpen daar waar de noodzaak het hoogst is.Stimuliz biedt een platform voor beleidsfunctionarissen, consulenten en leerkrachten waarmee op veel vlakken tijd kan worden bespaard bij het monitoren van de gezondheid. Testen, verwerking van gegevens en rapporteren gebeurt digitaal en geautomatiseerd.

Stimuliz wordt vanaf de start ontwikkeld met gebruikers. Ze maken met hen kansen inzichtelijk en geven deze een plek binnen het platform. Stimuliz maakt monitoring in structurele, meerjarige programma’s eenvoudig mogelijk. Het zorgt voor politiek-bestuurlijk draagvlak door het voorzien van informatie over de gezondheid in een gemeenten en wijken. Het verbindt preventie en zorg door het inzichtelijk maken van trends en het voorspellen ervan. Hiermee is tijdige bijsturing van kosten- en tijdsinvesteringen in preventieprogramma’s mogelijk.

Onze activiteiten

 • Beste leervolgsysteem bewegingsonderwijs
  Binnen 2 jaar wil stimuliz gezien worden als het beste leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs in Nederland
 • Marktleider monitoring onderwijs
  Binnen twee jaar wil Stimuliz marktleider zijn op het gebied van monitoring binnen het onderwijs in Nederland
 • Uitgroeien naar lifestyle monitoring
  Binnen 3 jaar wil Stimuliz uitgroeien van leerlingvolgsysteem naar lifestyle monitoring tool(sectoroverstijgend)
 • Erkend systeem voor preventieve zorg
  Binnen 3 jaar wil Stimuliz erkend worden als meest effectieve systeem voor preventieve zorg en de internationale markten betreden.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.