Terug

Stichting wAarde

Details
Datum ondertekening 29-03-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Mentale Gezondheid
Organisaties Stichting wAarde 

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland

Wij verkennen en versterken het belang van het verlangen naar en de inzet voor duurzaamheid, schoonheid en natuur bij individuen, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. We ontwikkelen strategieën, beleidsadviezen en handelingsperspectieven en toetsen deze in de praktijk. We organiseren campagnes, publicaties, exposities en debatten.

Onze activiteiten

  • Verkennen en uitwerken relatie natuur & gezondheid
    Stichting WaArde verkent de relatie tussen natuur en gezondheid en werkt deze uit, met speciale aandacht voor stresspreventie, stressherstel, algemene ontwikkeling en taalontwikkeling in de natuur. In 2017 heel concreet door het opzetten van een traject van burgerwetenschap voor jongeren en een aanvullende voortdurende verkenning van ‘de straatwaarde van duurzaamheid’.
  • Agendering en operationalisering van inzet op natuur & gezondheid
    Stichting WaArde ontwikkelt en realiseert initiatieven ter agendering en operationalisering van de inzet op natuur en gezondheid, door gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, veelal in samenwerking met natuurorganisaties, jongerencentra, gezondheidscentra en wijkorganisaties in heel Nederland. Met in 2017 een focus op stresspreventie, kennisoverdracht en taalontwikkeling in de natuur, rond de projecten ‘Citizen Science, Jongeren, Natuur, Gezondheid’, ‘Fit Rust-Plekken’ en ‘Buitentaal’.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.