Terug

Stichting van de Arbeid

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Werk en gezondheid

Ja, wij zetten ons in voor een vitaal Nederland met gezonde werknemers

Wij onderkennen dat een goede gezondheid van werknemers onmisbaar is. Een brede aanpak gericht op preventie is nodig, evenals de gezamenlijke inzet van sociale partners en overheid. Dit uitgaande van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen zoals in het Sociaal Akkoord 2013 is omschreven. De Stichting continueert haar inspanningen die zich richten op de duurzame participatie van werknemers door het stimuleren van een gezonde werkomgeving en het bevorderen van de vitaliteit van werknemers. In de Beleidsagenda 2020 stelt de Stichting van de Arbeid: ‘Naast arbobeleid op de werkplek dienen vitaliteits- en gezondheidsbeleid in brede zin ertoe bij te dragen dat werknemers ‘fit for the job’ zijn. Investeringen hierin zijn zowel een verantwoordelijkheid van de werknemer als van de werkgever. Deze inspanningen van de Stichting liggen volledig in lijn met de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid.’

Onze activiteiten

  • Continuering activiteiten op centraal en decentraal niveau
    Zich ervoor in te spannen dat de activiteiten die nu reeds worden ondernomen op centraal en decentraal niveau worden gecontinueerd en waar nodig en mogelijk worden geïntensiveerd dan wel uitgebreid
  • Bevorderen vitaliteitsbeleid in bedrijven
    Aan decentrale sociale partners aan te bevelen om vitaliteitsbeleid in bedrijven te bevorderen door in gesprek te gaan met werknemers over blijvende inzetbaarheid van de werknemer en te bezien wat een werknemer nodig heeft om vitaal en inzetbaar te blijven en wat werkgever en werknemer kunnen doen om te bereiken dat werknemers vitaal en inzetbaar blijven.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.