Terug

Stichting Timon

Details
Datum ondertekening 23-04-2015
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Mentale Gezondheid
Organisaties Timon 

Wij werken aan een gezonder Nederland door jongeren te helpen met een gezonde leefstijl, veerkracht en weerbaarheid

Timon richt zich op zorg voor jongeren en jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar en hun gezin. We ondersteunen jongeren bij problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid en bieden ouders hulp bij opvoedproblemen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Onze activiteiten

 • Stimuleren jongeren op het gebied van gezonde voeding en gezonde leefstijl
  Timon maakt jongeren bewust van voeding en het maken van gezonde keuzes, door middel van laagdrempelige themabijeenkomsten (per woonvoorziening minimaal 1 x per jaar) over gezonde voeding en een gezonde leefstijl gericht op een zelfstandig en gezond leven.
 • Ondersteunen jongeren om gezond te leven
  Timon werkt actief aan bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl door zelf het goede voorbeeld te geven. De volgende thema’s komen aan de orde: seksualiteit, middelengebruik, gezond eten en bewegen/ontspannen. We ondersteunen het psychisch welbevinden bij de jongeren door middel van persoonlijke gesprekken over hun achtergrond. We zetten hierbij vrijwilligers in die gekoppeld worden aan onze jongeren. Denk hierbij aan maatje om mee te sporten. Bij uitstroom krijgen onze jongeren een boekje mee over gezond en gevarieerd koken.
 • Verbeteren weerbaarbeid en veerkracht medewerkers door training
  Door de training agressie- en conflicthantering verbetert de mentale weerbaarheid en veerkracht van de medewerkers van Timon. Elke nieuwe medewerker volgt deze cursus. Deze training wordt per team in een cyclus herhaald.
 • Samenwerking en kennisdeling 
  Timon werkt samen met collega-instellingen (GGZ, verslavingszorg) in de regio om kennis te delen en ervaring uit te wisselen rondom verbetering van geestelijk welzijn en vermindering van middelengebruik van jongeren.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.