Terug

Stichting Revalideren is leren

Details
Datum ondertekening 29-03-2017
Actief Ja
Thema Meedoen, Positieve Gezondheid
Organisaties Stichting Revalideren is leren 

Ja, wij zetten ons in voor inclusief Nederland waarin mensen met een fysieke beperkingen ook mee kunnen doen

Wij zullen de impact van Alles is Gezondheid verbreden en verdiepen door een verschil te maken voor mensen met een fysieke beperking en hun partner/mantelzorger(s), die het zelf niet voor elkaar krijgen om optimaal mee te (blijven) doen in hun sociale en maatschappelijke context.

Zij onderschrijven een focus op het weer optimaal leren meedoen in de maatschappij door mensen met een fysieke beperking en hun partner/mantelzorger(s), om hiermee een hogere mate van positieve gezondheid te bereiken.

Dit bereiken we door het concept ‘Revalideren is leren’ bij het brede publiek bekend te maken en beschikbaar te maken in de vorm van concrete leertrajecten voor zowel mensen met een fysieke beperking en hun mantelzorger(s) als voor de mensen die professioneel met deze doelgroep te maken heeft.

De integrale aanpak van stichting Revalideren is Leren is gericht op optimaal meedoen in de eigen omgeving waarin mensen wonen, werken en leren waardoor:

 • een preventieve werking en een afname van secundaire zorgconsumptie ontstaat;
 • de aanspraak op onnodige voorzieningen afneemt;
 • de doelgroep actief verantwoordelijkheid gaat nemen voor het op peil houden van de eigen positieve gezondheid.

Stichting Revalideren is Leren, zal hiervoor de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Om deze activiteiten uit te kunnen voeren zijn ze continu op zoek naar samenwerkingspartners die het gedachtegoed en daaruit voortvloeiende aanpak onderschrijven en ondersteunen.

Onze activiteiten

 • Thuisrevalidatie en cursussen ‘Mee(blijven)doen’
  Stichting Revalideren is Leren zet in op thuisrevalidatie en cursussen ‘Mee(blijven)doen’, gericht op maatschappelijke participatie en positieve gezondheid, toegankelijk maken voor de doelgroep (doorlopend, samen met gemeenten, patiëntenverenigingen, zorginstellingen, (zorg)verzekeraars).
 • Verzorgen van workshops en lezingen
  Stichting Revalideren is Leren verzorgt workshops en lezingen voor en nascholing en trainen van mensen die professioneel samenwerken met mensen een fysieke beperking en hun familie (doorlopend, i.s.m. overheden, congresorganisaties, zorgorganisaties)
 • Publiceren over gedachtegoed
  Stichting Revalideren is Leren publiceert over het gedachtegoed ‘Revalideren is leren’ d.m.v. boek ‘Revalideren is leren’, blogs, vlogs, columns, opiniestukken etc. (doorlopend via sociale media, pers en vakbladen).
 • Vertaalslag definitie ‘positieve gezondheid’ naar ‘Meedoen Model’
  Stichting Revalideren is Leren maakt de vertaalslag van de definitie ‘positieve gezondheid’ naar een concreet ‘Meedoen Model’ voor de omschreven doelgroep (voorjaar 2017, samen met Rehab Academy)
 • Onderzoek naar thuisrevalidatie en cursussen ‘Mee (blijven) doen’
  Stichting Revalideren is Leren doet onderzoek naar de effectiviteit van ‘thuisrevalidatie’ en cursussen ‘Mee (blijven) doen’ (v.a. najaar 2017, i.s.m. KCRU)
 • Ontwikkelen van digitaal portfolio/volgsysteem
  Stichting Revalideren is Leren ontwikkelt een digitaal portfolio/ volgsysteem voor mensen met een fysieke beperking (najaar 2017, samen met Rehab Academy en patiëntenverenigingen).

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.