Terug

Stichting Prisma

Details
Datum ondertekening 02-06-2015
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl
Organisaties Prisma 

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door zorg te bieden aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking.

Wij geven begeleiding en behandeling aan gezinnen, leveren dagbesteding, begeleidingstrajecten naar en bij de uitvoering van werk, wonen, gespecialiseerde behandeling, crisisopvang en logeermogelijkheden.

Wij voeren het leefstijlprogramma ‘Lekker in je vel’ uit om binnen vier jaar een gezonde leefstijl binnen Prisma op de kaart te hebben staan, bij zowel cliënten als medewerkers. Om dit te realiseren werken we aan de bewustwording bij cliënten, hun netwerk en medewerkers. Daarnaast hebben we aandacht voor een gezonde leefstijl en een bewegingsaanbod op maat en sluiten we aan bij landelijke campagnes m.b.t. leefstijl en bewegen. Tenslotte werken we structureel samen met studenten vanuit opleidingen rondom beweging en leefstijl zoals Sport & Bewegen, International Lifestyle Studies en de hogeschool voor voeding en diëtiek.

Onze activiteiten

  • Dat gezondheid is gekoppeld aan de levensdomeinen binnen het elektronisch cliënten dossier (ECD);
  • Dat iedere cliënt een Preventief Geneeskundig onderzoek krijgt;
  • Dat er aandacht is voor leefstijl tijdens de medewerkersdagen;
  • Dat er een convenant is gesloten met de opleiding Sport & Bewegen. Studenten geven samen met ons invulling aan o.a. de Nationale Sportweek en beweegworkshops voor medewerkers;
  • Dat we kookworkshops en een wandeldriedaagse voor cliënten organiseren;
  • Dat binnen Dagbesteding en Arbeid leefstijl is opgenomen in het dagprogramma;
  • Dat op woonvoorzieningen wordt gewerkt met een leefstijlposter waarop de actuele leefstijl staat met de doelen waar naartoe gewerkt wordt.
  • Dat er een gymclub voor cliënten is opgericht net zoals de voetbalclub Haaren United speciaal voor cliënten.
  • Ten slotte leggen we via de organisatie ‘Aangepast Sporten Haaren’ verbindingen met reguliere sportverenigingen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.