Terug

Stichting Groenhuysen

Details
Datum ondertekening 13-11-2014
Actief Ja
Thema Meedoen
Organisaties Stichting Groenhuysen 

Ja, wij zetten ons in voor de ouderen voor een vitaal Nederland

Wij zetten ons in voor overwegend ouderen in de regio Roosendaal en zorgt ervoor dat haar cliënten kunnen blijven doen wat voor hen gewoon is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De activiteiten op deze gebieden beschouwen wij als onze bijdrage aan preventie; hiermee voorkomen wij, zoveel als in ons vermogen ligt, ernstigere gezondheidsproblemen.

Onze activiteiten

 • Inventarisatie gezondheidsproblemen bij cliënten
  Stichting Groenhuysen inventariseert de verschillende gezondheidsproblemen bij cliënten en acteert hier actief op. Hierbij valt te denken aan incontinentie, ondervoeding, depressie en decubitus.
 • Vroegsignalering kwetsbare ouderen
  Stichting Groenhuysen stimuleert vroegsignalering van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk.
 • Participatie in diverse netwerken
  Stichting Groenhuysen participeert in netwerken als het regionaal palliatief netwerk, het regionaal platform dementieondersteuning enhet Parkinsonnet.
 • Voorkomen eenzaamheid, ondervoeding en gebrek aan bewegen
  Stichting groenhuysen voorkomt eenzaamheid, ondervoeding en gebrek aan bewegen door het verhuren van “zorgeloos wonen”-appartementen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.