Terug

Sportief Plan

Details
Datum ondertekening 14-09-2016
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Preventie
Organisaties Sportief Plus 

Wij brengen ouderen in beweging. Voor bewoners van woonzorglocaties en voor ouderen in buurt- en wijkcentra in de regio Zuid-Holland verzorgen wij een passend beweegaanbod.

Ook richten wij ons op medewerkers en vrijwilligers binnen deze organisaties. Hoe kunnen zij zorgen voor een omgeving waarin ouderen gestimuleerd worden te bewegen? Door bewegen vast onderdeel te maken van de alledaagse verzorging helpen wij organisaties bij het realiseren van bewegingsgerichte zorg.

Onze activiteiten

 • Bewegen in de zorg
  In woonzorglocaties bewegen bewoners naarmate ze ouder worden steeds minder. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun zelfredzaamheid en het verloop van chronische aandoeningen. Sportief Plan verzorgt beweegactiviteiten voor deze bewoners, op dit moment geven wij zo’n 80 beweeglessen in de week aan zo’n 1000 ouderen. Onze ambitie is om zoveel mogelijk ouderen in beweging te krijgen en op die manier de ouderen zolang mogelijk mobiel en vitaal door het leven te laten gaan. Binnen deze woonzorglocaties verzorgen wij onder andere bewegen op muziek, stoelfitness, stoelyoga en balsport.
 • Bewegen in de wijk
  Sportief Plan verzorgt sportieve activiteiten in de wijk om de vitaliteit en zelfstandig-heid van ouderen te stimuleren. We zijn nu in ca. 10 gemeenten actief, en willen uitbreiden in het westen van Nederland. De activiteiten dragen ook bij aan ontmoetingen tussen wijkbewoners en zorgen voor het sociale contacten tussen de ouderen. Onder andere onze hiphop-lessen voor ouderen zijn uniek in de wijk. Verder verzorgen wij Body & Mind-lessen en sportieve wandelgroepen.
 • Beweegcultuur
  Sportief Plan helpt zorginstellingen bij het vormgeven van hun beweegbeleid. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van bewoners. Op dit moment werken wij samen met zo’n 30 woon-zorglocaties in de regio Zuid-Holland. Samen met personeel en vrijwilligers kijken we hoe bewegen vast onderdeel kan worden van de dagelijkse verzorging. Vaak is een cultuuromslag nodig om een actief beweegplan te realiseren voor zoveel mogelijk bewoners. Wij ondersteunen hierbij door het geven van diverse workshops. Ook begeleiden wij bij het implementeren van de vereiste beweegbouwstenen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Valpreventie
  Valongevallen komen bij ouderen regelmatig voor en nemen toe met het stijgen van de leeftijd. Sportief Plan biedt een beweegtraject gericht op valpreventie. De oefeningen hebben een positief effect op spierkracht, flexibiliteit, balans, uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen van ouderen. Op dit moment lopen er 5 beweegtrajecten voor valpreventie in de regio waar zo’n 80 ouderen aan deelnemen. Wij zijn bezig met een grootschalige aanpak voor de regio Haaglanden waarbij we 750 ouderen willen bereiken voor dit beweegtraject. Tevens zijn wij in gesprek met andere gemeentes om onze aanpak uit te rollen.
 • Edwin van der Sar Foundation
  De Edwin van der Sar Foundation richt zich op mensen die leven met een hersenbeschadiging als gevolg van een hersenbloeding, herseninfarct of ongeluk. Sportief Plan verzorgt beweegsessies voor deze doelgroep en begeleiden jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij sportieve activiteiten. Voor ‘The Class’, een project van de Edwin van de Sar Foundation, begeleiden wij 20 jongeren met een NAH om ze binnen een jaar weer aan een baan of studie te helpen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.