Terug

Sportgeneeskunde Nederland

Details
Datum ondertekening 02-10-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl
Organisaties Sportgeneeskunde Nederland 

Wij zetten ons in voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de sportgezondheidszorg voor iedereen in Nederland die sport of actief in beweging wil komen.

Sportgeneeskunde Nederland is een verzameling van organisaties die allemaal actief zijn binnen de sportgeneeskunde. 

Onze activiteiten

  • Betrouwbare informatie over belang verantwoord bewegen
    De sportgeneeskunde wil Nederlanders bewust maken van het belang van verantwoord (gaan) sporten/ bewegen. Als het gaat over sportgezondheidszorg en sportdeelname, blijkt uit onderzoek dat sporters pas geprikkeld worden om aan preventie te doen als zij een blessure of beginnende klacht hebben. Sportgeneeskunde Nederland heeft inhoudelijke sportmedische kennis bruikbaar en bereikbaar gemaakt voor sporters van allerlei niveaus en chronisch zieken en verspreid deze via o.a. http://www.sportzorg.nl/. Ook kennis en informatie over de inhoud en organisatie van de sportmedische zorg (wie doet wat en waar?) wordt via http://www.sportzorg.nl/ verspreid. Voortdurend worden nieuwe evidence- en practise-based informatie en producten ontwikkeld en beschikbaar gesteld.
  • Overdracht kennis en expertise
    Sport is instrumenteel in het behoud en/of de verwerving van een goede gezondheid. Het beloop en de prognose van veel voorkomende ziekten kunnen positief worden beïnvloed door sport/bewegen. Sportgeneeskunde Nederland houdt zich bezig met de overdracht van evidence- en practise based sportmedische kennis en expertise aan sportbegeleiders en waar nodig op de inzet van sportmedische begeleiding binnen de sportvereniging. Daarnaast probeert zij ervoor te zorgen dat sportverenigingen en instellingen die sport- en beweegprogramma’s aanbieden ten minste beschikken over vaste relaties met professionals uit de sportgezondheidszorg, waarnaar sporters eventueel kunnen worden doorverwezen voor nader onderzoek.
  • Samenwerkingsverbanden Sportgeneeskunde Nederland
    Sportgeneeskunde werkt samen met een groot aantal partners binnen de sportgezondheidszorg en de sport, zoals onder andere NOC*NSF, NVFS, NGS, Dopingautoriteit Nederland, Veiligheid NL, LOSO, TNO, VSG (sport en gemeenten,) de sportbonden, Rode Kruis, NISB, de andere medische beroepsgroepen en diverse hogescholen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.