Terug

Sport & Bewegen in de buurt (VSG, NOC*NSF, ZonMW en NISB)

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Preventie
Organisaties Vereniging Sport en GemeentenZonMwNOC*NSFKenniscentrum Sport & Bewegen 

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor een actieve en gezonde leefstijl.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid (AiG)’, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Onze activiteiten

  • In de periode van 2014 t/m 2016 als de uitvoeringspartners van het Programma Sport en Bewegen in de Buur specifiek in te zetten op het versterken van de kennis en vaardigheden van de beoogde 2900 fte Buurtsportcoaches in de ruim 370 deelnemende gemeenten, gericht op preventie. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.
  • In te zetten op een Kwaliteitsimpuls gericht op Buurtsportcoaches door:
    • Het stimuleren en waar nodig organiseren van goede bij het werk van de Buurtsportcoach aansluitende opleidingen en cursussen en werkgevers van Buurtsportcoaches daarbij ook te betrekken;
    • Buurtsportcoaches met elkaar in contact te brengen voor kennis- en ervaringsuitwisseling in lokaal/regionaal verband via “lerende netwerken” en de inrichting van een (digitaal) platform;
    • Een app in te zetten om databases van partners te verbinden en beschikbare kennis over wijken en kernen rechtstreeks bij Buurtsportcoaches te ontsluiten;
    • Een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk en ketenaanpak door t/m 2016 jaarlijks ruim 200 lokale initiatieven middels de Sportimpulsaanvragen te selecteren en te ondersteunen. Daarbij zijn duurzame verbindingen van de domeinen sport en welzijn een van de belangrijkste uitgangspunten.

 

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.