Terug

Special Olympics Nijmegen – Radboudumc

Details
Datum ondertekening 09-06-2016
Actief Ja
Thema Meedoen, Gezonde Leefstijl
Organisaties Radboudumc 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor een gezonde leefstijl van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie/bezuinigingen onder druk.

In de regio Nijmegen zijn in 2016 de Special Olympics Nationale Spelen geweest. Het belangrijkste nevendoel bij de organisatie van dit evenement is het bevorderen van een gezonde leefstijl onder de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. De Special Olympics Nationale Spelen zijn eenmalig in onze regio, maar wij willen ons blijvend inzetten op het bevorderen van gezonde leefstijl voor
mensen met een beperking.

We zetten ons in om de gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking in de regio te verbeteren door samen te werken met alle andere partners in onze regio en zetten actief in op bewustwording, communicatie en stimulering van de gezonde leefstijl van mensen met uiteenlopende verstandelijke beperkingen én talenten. Hiervoor zullen wij gezamenlijk met de andere partners uit de zorg, sport, het onderwijs en gemeenten:

  • acties om een gezonde leefstijl te bevorderen verankeren in het meerjarenbeleid;
  • het gebruik van alcohol en tabak ontmoedigen;
  • aanmoedigen tot meer bewegen;
  • aanmoedigen tot het nuttigen van gezonde voeding.

Onze activiteiten

  • Patiënten met een verstandelijke handicap, indien geïndiceerd, stimuleren om structureel te gaan bewegen c.q. te gaan sporten;
  • In het kader van onze onderzoekstaak de onderzoeksfinanciering verruimen naar de meest effectieve aanpak om mensen met een verstandelijke handicap aan het bewegen en sporten te krijgen;
  • Vervolgonderzoek bevorderen naar bewegen en sporten voor en door mensen met een verstandelijke beperking;
  • In de opleiding van zorgprofessionals aandacht geven aan het belang van structureel bewegen c.q. sporten voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • In de keten van processen die andere zorginstellingen initiëren waar wenselijk bijdragen naar vermogen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.