Terug

Sint Maartenskliniek en ICARA

Details
Datum ondertekening 25-09-2014
Actief Ja
Thema Preventie
Organisaties ICARASint Maartenskliniek 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor zieke medewerkers met klanten op het gebied van houding en beweging.

ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit voor zieke medewerkers met klachten op het gebied van houding en beweging in het kader van Wet Verbetering Poortwachter/ WGA. De Sint Maartenskliniek zorgt hierbij voor de medisch specialistische expertise op het gebied van houding en beweging.

Wij realiseren ons dat wij in onze praktijk vooral cliënten zien met al langer bestaande klachten welke vaak in een laat stadium bij ons komen. De Sint Maartenskliniek en ICARA hebben daarom besloten om hun krachten te bundelen voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers door gezond werken te bevorderen. Dit gaan we doen door preventieve arbeidsgerelateerde zorg. Wij zullen hiervoor onze medisch specialistische, arbeidsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise gaan inzetten.

Onze activiteiten

  • Preventief branchegerichte Zorg
    De Sint Maartenskliniek en ICARA gaan een Preventief Branchegerichte Zorg (PBZ) ontwikkelen en uitvoeren. Dit gaan wij vormgeven samen met brancheverenigingen, bedrijven binnen de branche en verzekeringsmaatschappijen. In dit kader zullen wij voor de kennis en uitvoering van deze preventieve zorg de samenwerkingsmogelijkheden met het NIPED instituut gaan onderzoeken. Preventieve (periodieke) screenings (gezondheidschecks) zullen worden uitgevoerd op risico’s voor houding en beweging binnen branche/beroep om zo vroegtijdig problemen te signaleren en op tijd de juiste vervolgacties te nemen. Tevens kunnen spier/ krachtmetingen ( uitgevoerd door Sport Medisch Centrum) onderdeel van het programma vormen. Hiermee zal input zal worden geven aan het verbeteren van het werkgedrag en –omstandigheden binnen organisaties en voor beroepsopleidingen. Ook wordt er aandacht besteed aan de mogelijke inzet van het pijnmanagementprogramma Real Health voor chronische lage rugklachten.
  • Bewustmaken gezondheidsrisico’s werknemers
    Met de preventieve zorg maken Sint Maartenskliniek en ICARA werknemers bewust van gezondheidsrisico’s, gezond te blijven en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Voor werkgevers worden op deze wijze onnodig verzuim en kosten voorkomen. Voor verzekeringsmaatschappijen is dit een investering in een minder grote zorgvraag en verzuim.
  • Organisatie jaarlijks congres Preventieve Branchegerichte Zorg
    Jaarlijks zullen Sint Maartenskliniek en ICARA een congres Preventieve Branchegerichte Zorg organiseren voor brancheverenigingen, werkgevers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, werknemers, verzekeringsmaatschappijen. Hierin zullen de ontwikkelingen van het programma met concrete voorbeelden worden besproken.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.