Terug

SGF

Details
Datum ondertekening 11-04-2014
Actief Ja
Thema Preventie
Organisaties Samenwerkende Gezondheidsfondsen 

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor het vroegtijdig opsporen van chronische ziekten.

In 2013 heeft de SGF beschreven hoe de gezonde samenleving er in 2040 uitziet en welke rol de gezondheidsfondsen daarin vervullen. Een van de conclusies van deze toekomstvisie is dat gezondheidsfondsen op twee manieren een belangrijke rol kunnen spelen:

 • Gezondheidsfondsen zorgen ervoor dat chronische ziekten vroeg worden opgespoord.
 • Gezondheidsfondsen stellen het thema gezondheid aan de orde binnen domeinen als onderwijs arbeid, voeding en bewegen en leefomgeving.

Onze activiteiten

 • Aandacht voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van chronische ziekten (selectieve preventie) is in Nederland nog lang niet vanzelfsprekend. Veel chronische ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van leven van Nederlanders. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze ziekten kan de ziektelast beperken of uitstellen. En daarmee ook de kosten van de gezondheidszorg in Nederland verminderen.
 • De laatste jaren zijn er diverse wetenschappelijk onderbouwde initiatieven genomen om mensen met een verhoogd risico op chronische ziekten op te sporen. Een goed voorbeeld hiervan is het PreventieConsult, een initiatief van gezondheidsfondsen en beroepsverenigingen van huisartsen en bedrijfsartsen. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van selectieve preventie goed toegepast kan worden in de eerste lijn en in de bedrijfsgeneeskunde. De SGF pleit al jaren voor de financiering en organisatie van selectieve preventie. Met het opnemen van het PreventieConsult (inmiddels bekend onder de werknaam Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) in het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid is de verwezenlijking van dit doel een stap dichterbij gekomen.
 • Beoogde resultaten
  • De lobbyacties van de SGF hebben het debat over gezondheid en het bevorderen van een gezonde leefstijl gestimuleerd bij de industrie, werkgeversorganisaties, gemeenten en het onderwijs.
  • Vroegopsporing van mensen met een hoog risico goed is georganiseerd en gefinancierd. Dat geldt met name voor de Persoonlijke Gezondheidscheck.
  • Deze resultaten hebben wij opgenomen in onze meerjarenstrategie.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.