Terug

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Details
Datum ondertekening 15-09-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving
Organisaties Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor betere betaalbare zorg dichtbij.

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen streeft naar betere betaalbare zorg dichtbij. Daarbij wil zij het voortouw nemen in de regionale samenwerking met gezondheidswinst als focus.

Onze activiteiten

 • Ontwikkeling regionale streekpositie regio
  Vanuit het inzicht dat de rol en functie van zorg en het zorgnetwerk in de regio een nieuwe invulling behoeft, ontwikkelen de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen een regionale streekpropositie van, voor en door de regio.
 • Samenwerking met regionale ketenpartners
  Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen werken samen met regionale ketenpartners zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners om de zorg dichtbij, toegankelijk en betaalbaar te houden. Bejegening van ‘de mens achter de patiënt’ aanpassen aan regionale gebruiken en cultuur.
 • Zorg in geborgenheid van eigen herkenbare omgeving
  ‘Onze taal, onze mensen, onze manieren’ zodat patiënten de zorg krijgen in de geborgenheid van de eigen, herkenbare omgeving, in het ziekenhuis met ‘de menselijke maat’. Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen werken aan het verbeteren van de gezondheidstoestand van de regionale bevolking waardoor op termijn de zorgvraag afneemt, wat leidt tot lagere zorgkosten. Daarbij vormen leefstijl, doelmatige zorg, gepast gebruik van zorg en dus ook het vermijden van onnodige zorg belangrijke factoren. Dit betekent dat de burgers in de regio leefstijl bewust geactiveerd moeten worden in het mede ontwikkelen van gezondheid bevorderende doelen en maatregelen waarbij zelfredzaamheid en omgevingsparticipatie, middelen en geen doel zijn.
 • Betere aansluiting zorgvraag, zorgaanbod en zorgverzekering
  Binnen het verzorgingsgebied van de bij de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen aangesloten ziekenhuizen inzicht krijgen, binnen onze mogelijkheden, in de per doelgroep variërende zorgbehoeften om zorgvraag, zorgaanbod en zorgverzekering beter op elkaar aan te laten sluiten om zo bij te dragen aan zinnige en zuinige zorg en behoud van nabije zorg.
 • Aanbod BeterDichtbijPolis
  Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen bieden een zorgverzekering aan, de ‘BeterDichtbij polis’, die – nu en in de toekomst – bijdraagt aan een duurzame samenleving met goede zorg dichtbij, die toegankelijk, menselijk en betaalbaar is en blijft.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.