Terug

Rutgers WPF, Aids Fonds en Soa Aids Nederland

Details
Datum ondertekening 15-09-2014
Actief Ja
Thema Preventie
Organisaties Aids FondsRutgersSOAIDS 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland.

Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland richten zich op de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland en op de preventie en bestrijding van soa/hiv, ongewenste zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele functieproblematiek. 

Een goede seksuele gezondheid draagt bij aan het algemeen welbevinden en tevens aan het voorkomen van:

 • Psychische en sociaal maatschappelijke problematiek als gevolg van ongewenste zwangerschap en jong ouderschap;
 • Onvruchtbaarheid en chronische ziekte als gevolg van hiv/soa;
 • Psychische problematiek en fysiek leed als gevolg van seksueel geweld;
 • Psychische en sociaal maatschappelijke problematiek en fysiek leed als gevolg van soa/hiv;
 • Onnodige seksuele functieproblematiek, bijvoorbeeld als gevolg van chronische ziekte.

Wij richten ons op het Nederlandse publiek, met daarbinnen specifieke aandacht voor jongeren, kwetsbare groepen en groepen met een verhoogd risico.

Onze activiteiten

 • Betrouwbare informatie en preventie seksuele problemen
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland zorgen voor betrouwbare en aantrekkelijke informatie voor het publiek via online kanalen en via internetcommunities over seksualiteit en relaties en de preventie van seksuele problemen. Wij bereiken hiermee jaarlijks 3 miljoen mensen.
 • Ondersteuning jongerenplatform Sense
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland ondersteunen jongerenplatform Sense en de soabestrijding met e-health, (via email, chat) en telefoon, en door ondersteuning van professionals bij GGD-en die hulp en behandeling bieden. Met deze hulp worden jaarlijks 150.000 cliënten persoonlijk geholpen.
 • Deskundigheidsbevordering soa/hiv-bestrijding, seksuele vorming- en gezondheid
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland zetten zich in voor deskundigheidsbevordering van professionals in publieke gezondheid, zorg en welzijn die zich bezig houden met soa/hiv-bestrijding, seksuele vorming en seksuele gezondheid. Jaarlijks wordt onze online-informatie 150.000 keer door professionals geraadpleegd en 2.500 professionals zijn bijgeschoold via studiedagen en ondersteuning op maat.
 • Seksuele gezondheidsbevordering in het onderwijs
  Evidence based interventies gericht op seksuele gezondheidsbevordering voor professionals in het onderwijs. Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland bereiken jaarlijks minstens 2.000 scholen uit het basisonderwijs, 450 scholen uit het VO. We breiden momenteel onze ondersteuning uit richting MBO scholen.
 • Financiering wetenschappelijk onderzoek
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland financieren wetenschappelijk onderzoek en van innovatie op het terrein van hiv en aids, waaronder vroegopsporing en vroegbehandeling.
 • Kennisopbouw seksuele gezondheid in Nederland
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland doen onderzoek naar het opbouwen van kennis over de seksuele gezondheid van mensen in Nederland.
 • Financiering ondersteuning mensen met hiv
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland dragen bij aan  een betere kwaliteit van leven van mensen met hiv door financiering van ondersteuning.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.