Terug

Rijksoverheid

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Werk en gezondheid
Organisaties Rijksoverheid 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor de gezondheid van alle medewerkers.

De rijksoverheid heeft een visie op Gezond Werken en Bevlogenheid geformuleerd en vastgesteld: wij willen vitaliteit, werkvermogen en inzetbaarheid van alle medewerkers vergroten en versterken. De focus ligt niet alleen op problemen en tekortkomingen (verzuim), maar ook, en zelfs meer, op ontwikkeling, bevlogenheid en welbevinden. Wij spannen ons maximaal in om de gevolgen van verminderde vitaliteit, werkvermogen en inzetbaarheid te beperken, te verminderen en om te buigen.

Onze activiteiten

 • Uitvoering geven aan eigentijds HRM-beleid
  De rijksoverheid geeft uitvoering aan een eigentijds HRM-beleid, met een heldere sturingsfilosofie op basis van de 5-R’en: richting, ruimte, resultaat, rekenschap en relatie
 • Aandacht voor gezond werken
  De rijksoverheid schenkt veel aandacht aan gezond werken in de context van arbeidsomstandigheden in brede zin en duurzame inzetbaarheid. Dit doen we op basis van het stimuleren van de dialoog tussen de leidinggevenden en medewerkers. Sleutelwoorden hierbij zijn Preventie, Eigen Regie en zelfwerkzaamheid van medewerkers.
 • Organisatie efficiënte en integrale arbeidsgerelateerde zorg
  De rijksoverheid organiseert van een efficiënte en integrale arbeidsgerelateerde zorg
 • Ontwikkelen diagnose- en interventie-instrumenten
  De rijksoverheid ontwikkelt diagnose- en interventie-instrumenten in samenwerking met kennisinstituten
 • Toekomstvisie Rijksoverheid op AiG
  De rijksoverheid gaat de komende jaren onverminderd door met de uitvoering van de acties die we al in gang hebben gezet. Wij realiseren ons echter ook dat er nog veel werk te verzetten is en dat er nog veel verbeterd kan worden. Graag laten wij ons op dan ook inspireren door andere deelnemers aan het programma ‘Alles is gezondheid… ’. Door deel te nemen aan dit programma geven wij een extra impuls aan onze eigen ambities. Hetgeen ten goede komt aan onze medewerkers, de prestaties van de sector en de samenleving!

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.