Terug

Reinaerde

Details
Datum ondertekening 29-03-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Werk en Gezondheid
Organisaties Reinaerde 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor de kwaliteit van bestaan van ruim 3000 mensen met een beperking in de provincie Utrecht.

Bij kwaliteit van bestaan gaat het om zelfstandigheid (persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling), sociale participatie (interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten en plichten) en welzijn (emotioneel, fysiek en materieel).

Reinaerde moedigt cliënten aan hun mogelijkheden te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Daarmee zet zij stappen op weg naar een samenleving met gelijke kansen op een goed leven voor zowel mensen met een kleinere als ook met een grotere beperking. Cliënten onderzoeken hoe zij hun kwaliteiten in hun eigen omgeving kunnen inzetten. Reinaerde ondersteunt de cliënten zo dat cliënten hun eigen doelen kunnen verbinden met doelen die van waarde zijn voor de lokale samenleving. Hierdoor ontstaat wederkerigheid in de relatie tussen de cliënt en zijn sociale omgeving.

Onze activiteiten

 • Reinaerde Fit gezonde leefstijl
  Reinaerde zet met Reinaarde Fit het thema gezonde leefstijl binnen haar organisatie in. Gezonde leefstijl als thema wordt positief benaderd, zodat het thema op de kaart blijft en de ondersteuningsmogelijkheden zichtbaar en vindbaar zijn.
 • Social marketing
  Reinaerde past social marketing toe door inzet van gadgets en promotie-acties.
 • Themabijeenkomsten voor clienten en medewerkers
  Reinaerde organiseert themabijeenkomsten over het thema gezonde leefstijl voor zowel cliënten als medewerkers.
 • Thema gezonde leefstijl in externe en interne media
  Reinaerde laat het thema gezonde leefstijl regelmatig terugkomen in interne en externe media, zoals Facebook, intranet, www.reinaerde.nl en in de Reinaerde/Uiteraerd. Daar deelt Reinaerde ook goede ideeën uit de praktijk.
 • Inzet ambassadeurs
  Reinaerde zet ambassadeurs gezonde leefstijl in.
 • Gezonde leefstijl terugkerend onderwerp van gesprek
  Reinaerde maakt het volgen van een gezonde leefstijl makkelijker door een gezonde leefstijl een terugkerend onderwerp van gesprek te laten zijn tussen medewerker en leidinggevende (individueel of in teamverband) en tussen medewerker en cliënt(en) op basis van het ondersteuningsplan van de cliënt.
 • Breed aanbod (online) cursussen en trainingen gezonde leefstijl
  Reinaerde maakt het volgen van een gezonde leefstijl voor iedereen makkelijker door een breed aanbod van (online) cursussen en trainingen aan te bieden. Zoals workshops over voeding en bewegen en sportevenementen. De activiteiten worden verder uitgebreid.
 • Aandacht voor gezonde werkplek medewerkers
  Reinaerde maakt het volgen van een gezonde leefstijl voor iedereen gemakkelijker door aandacht te hebben voor een gezonde werkplek voor haar medewerkers. Zo worden ongezonde verleidingen op locaties verminderd en wordt gezond gedrag gestimuleerd. Denk hierbij aan fruitaanbod, actief kantoormeubilair en sporten na werktijd.
 • Ondersteunen beweeg- en voedinglocaties op locatie
  Reinaerde maakt het volgen van een gezonde leefstijl voor iedereen makkelijker door beweeg- en voedingscoaches te ondersteunen op locatie.
 • Volgen activiteiten en resultaten interne audit
  Reinaerde maakt het volgen van een gezonde leefstijl voor iedereen makkelijker door de activiteiten en resultaten in haar interne audit te volgen.
 • Wetenschappelijk onderzoek
  Reinaerde maakt het volgen van een gezonde leefstijl voor iedereen makkelijker door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Stimuleren dat medewerker goede voorbeeld geeft
  Reinaerde stimuleert dat de medewerker het goede voorbeeld geeft aan de cliënt en wanneer mogelijk vice versa.
 • Stimuleren dat omgeving betrokken wordt bij volgen gezonde leefstijl
  Reinaerde stimuleert dat de omgeving betrokken wordt bij het volgen van een gezonde leefstijl. Dit kunnen sportverenigingen in de buurt zijn, maar ook verwanten van cliënten of initiatieven uit de buurt.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.