Terug

Progez

Details
Datum ondertekening 10-09-2015
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Gezonde Leefomgeving, Preventie, Positieve Gezondheid
Organisaties Proscoop 

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland en staan voor samenwerking en innovatie in de zorg.

Progez werkt aan zinnige en zuinige zorg in de buurt door het versterken van de samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste lijn én het leggen van de verbinding tussen zorggroepen, gemeenten, welzijnsorganisaties en de tweede lijn in Drenthe, West Overijssel, Flevoland en Noord Veluwe.

Onze activiteiten

 • Beweegprogramma voor ouderen ‘Blijf in de benen’
  Progez voert in samenwerking met geriatrisch fysiotherapeuten een beweegprogramma uit, waarin ouderen worden gestimuleerd om dagelijks matig intensief te bewegen.
 • Verbinding Zorg & Sport
  Progez draagt bij aan een onderzoek naar de samenwerking van buurtsportcoaches, lokale zorg- en sportaanbieders en de effecten daarvan op het beweeggedrag van buurtbewoners.
 • Vitaal Vechtdal
  Progez ondersteunt het programma Vitaal Vechtdal door op uitvoerend niveau de verbindingen te leggen tussen zorg, gemeente, welzijn en burgers.
 • Vroeg erbij? Geboortezorgketen
  Progez verbetert de samenhang binnen de gehele geboortezorgketen en zorgt voor een actuele sociale kaart en duidelijke verwijslijnen.
 • Beter in het groen
  Progez ondersteunt de beterinhetgroen.nl (beter toegankelijke informatie over gezond aanbod in de groene leefomgeving).
 • Gezond gedrag, preventie & zelfmanagement
  Progez begeleidt en adviseert gemeenten, zorgaanbieders en organisaties in het werkgebied die lokaal willen samenwerken en die willen stimuleren dat patiënten zelf de regie hierin nemen.
 • Benzodiazepinen?! Schrijf ze wijs voor
  Progez biedt een website aan die huisartsen praktische handvatten biedt om het chronisch gebruik van benzodiazepinen bij patiënten te stoppen.
 • Doorontwikkeling COPD
  Progez werkt samen met Isala en Medrie met als doel: optimale maatzorg, die voldoet aan geldende richtlijnen, tegen zo laag mogelijke kosten, dichtbij en toegespitst op de patiënt.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.