Terug

Preventie Gehoorschade

Details
Datum ondertekening 30-06-2016
Actief Ja
Thema Preventie
Organisaties Comfoordebesteschoolfeesten.nlLandelijke Kamer van VerenigingenDynamic Ear CompanyGGD GHORKoninklijke Horeca NederlandMulti Care SystemsNederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-HalsgebiedNOIZEZZ B.V.Stichting HoormijThunderplugsVereniging Nederlandse Poppodia en FestivalsVereniging van EvenementenMakers 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in door een bijdrage te leveren aan de preventie van gehoorschade door hard geluid.

Wij zetten ons er voor in dat mensen op een voor het gehoor veilige manier kunnen genieten van muziek, nu en in de toekomst, en dat zij daarbij geen onherstelbare schade oplopen. Dat doen we door bij te dragen aan meer bewustwording en communicatie over, en preventie van, gehoorschade.

Onze activiteiten

 • Op een veilige manier genieten van muziek voor scholieren
  DeBesteSchoolFeesten zet zich ervoor in dat scholieren op een voor het gehoor veilige manier kunnen genieten van muziek, nu en in de toekomst en dat zij daarbij geen onherstelbare schade oplopen. Dit doen zij door zich te conformeren aan de vrijetijdsnorm van ‘Veilig geluidsniveau in de vrije tijd’ die gebaseerd is op de Expert Opinion on Music Induced Hearing Loss en wordt erkend door de Nationale Hoorstichting. Tijdens elk schoolfeest wordt het geluidsniveau continu gemeten met een decibelmeter 10eazy RT Klasse 2. DeBesteSchoolFeesten wil graag een bijdrage te leveren aan het vergroten van de bewustwording onder scholieren, over de risico’s van hard geluid. Dit doen zij door een jingle met deze boodschap als strekking ten gehore te brengen tijdens de schoolfeesten. DeBesteSchoolFeesten is een samenwerking aangegaan met oordoppen leverancier Thunderplugs (partner binnen het Actieplan Preventie Gehoorschade) om zo tijdens de schoolfeesten betaalbare gehoorbescherming aan te kunnen bieden via een hippe Thunderplugs automaat.
 • Ontwikkelen innovatieve oplossingen
  Alpine Hearing Protection committeert zich aan het blijven ontwikkelen van innovatieve oplossingen waardoor gehoorschade in de consumenten sector maximaal voorkomen kan worden.
 • Verstrekken gratis oordoppen
  Alpine Hearing Protection ondersteunt jong talent door het verstrekken van gratis oordoppen aan jonge talentvolle dj’s, muzikanten, motorrijders en surfers in ruil voor het uitdragen van de info over preventie gehoorschade. Deze peer-figuren hebben een groot bereik. Alpine levert hierbij kosteloos high-end Alpine oordoppen die de ambassadeurs kunnen uitdelen om hun verhaal kracht bij te zetten.
 • Gerichte en actieve voorlichting over preventie gehoorschade
  Alpine Hearing Protection geeft gerichte en actieve voorlichting over preventie gehoorschade met deels promoteams op > 100 festivals.
 • Met blogs inspelen op actualiteit en waarheid van de dag
  Alpine Hearing Protection zet met diverse blogs de preventie gehoorschade op scherp door kritisch in te spelen op de actualiteit en waarheid van de dag.
 • Veilige comfortabele gehoorbescherming aanbieden
  Dynamic Ear committeert zich aan het bieden van veilige en comfortabele gehoorbescherming die mensen graag dragen omwille van de unieke akoestische prestaties, het gebruiksgemak en het design.
 • Betere norm gehoorbescherming
  Dynamic Ear zet zich in voor betere normen om gehoorbescherming te verbeteren, in het belang van alle mensen.
 • Kennisdelen over goede gehoorbescherming
  Dynamic Ear deelt haar kennis over goede gehoorbescherming met anderen, en zorgt zo voor meer bewustwording over het gehoor en hoe dat beschermd kan worden.
 • Samenwerken en adviseren over beperken van gehoorschade
  GGD GHOR Nederland, de GGD’en en GHOR bureau´s in Nederland willen zich inspannen om gehoorschade tegen te gaan. Dit willen zij doen door met partijen die een actieve rol willen vervullen in de preventie van gehoorschade samen te werken en hen te adviseren over het nemen van maatregelen.
 • Gehoorschade op laten nemen in de jeugdmonitor
  GGD GHOR Nederland wil zich er voor inspannen dat het onderwerp wordt opgenomen in de jeugdmonitor zodat het mogelijk wordt om meer gericht voorlichting te gaan geven aan jongeren.
 • Handreiking gehoorschade uitdragen
  GGD GHOR Nederland heeft in 2014 in samenwerking met de Hoorstichting een speciale richtlijn vastgesteld voor GGD’en: “Handreiking gehoorschade jongeren bij festival- en uitgaansbezoek”. Preventiemaatregelen uit deze richtlijn worden uitgedragen door de GGD, GHOR en GGD GHOR Nederland.
 • Platform voor jongeren over gehoorschade
  De Stichting Hoormij start een platform waar jongeren zichzelf uitspreken over de noodzaak van preventie van gehoorschade. Bovendien zorgt het platform voor informatievoorziening en helpt het jongeren om ervaringen met elkaar te delen. Het platform zal graag samenwerken met elke partij die daar interesse in heeft.
 • Verzamelen van ervaringen met mensen met gehooraandoeningen voor kennisbank
  Stichting Hoormij zal een bijdrage leveren door het verzamelen van ervaringen van mensen met een gehooraandoening (zoals gehoorverlies,  tinnitus en/of hyperacusis) in de ervaringskennisbank www.ervaringrijk.nl/hoormij. Deze kennisbank heeft als doel ervaringen en tips op een systematische manier vast te leggen en beschikbaar te maken voor een breed publiek. Deze informatie biedt ondersteuning aan het omgaan met reeds opgelopen gehoorverlies of tinnitus of hyperacusis. Daarnaast draagt het bij aan de bewustwording van de gevolgen van gehoorschade bij een breder publiek.  
 • Aandacht vragen voor veilig uitgaan en preventie van gehoorschade door creeren mediamomenten
  Stichting Hoormij zal aandacht blijven vragen voor veilig uitgaan en preventie van gehoorschade. Dit doen we door met onze ervaringen in de media te treden, door de politiek en het veld (o.a. horeca, evenementenbranche, werkgevers en scholen) te wijzen op hun verantwoordelijkheden en door het onder de aandacht brengen van ervaringen en informatie omtrent gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis.
 • Voorlichtingslessen op scholen over gehoorschade beperking
  De Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus-, Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO) en commissie prevENT geven gerichte educatie d.m.v. voorlichtingslessen op scholen (primaire preventie).
 • Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar vroegtijdig opsporen van gehoorschade
  De KNO-vereniging en prevENT stimuleren en faciliteren wetenschappelijk onderzoek naar vroegtijdig opsporen van gehoorschade door hard geluid (secundaire preventie).
 • Vergroten van bewustwording van risico’s van hard geluid
  De KNO-vereniging en prevENT vergroten de bewustwording van de risico’s van hard geluid voor het gehoor bij onze patiënten in de spreekkamer (tertiaire preventie).
 • Bewustwording bij Horeca via I Love my ears-campagne
  Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat een bijdrage leveren aan het vergroten van bewustwording van onze horecaleden van de risico’s van hard geluid voor het gehoor bij hen, hun medewerkers en hun bezoekers, waarbij zij gebruik maken van de I Love my ears – campagne.
 • Informatie leveren over meten van geluidsniveaus
  KHN gaat een bijdrage leveren aan bewustwording bij de leden van de verschillende wettelijke toegestane geluidsniveaus en de voor preventie wenselijke (maximale) geluidsniveaus, met informatie over het meten van geluidsniveaus.
 • Grotere verkrijgbaarheid van gehoorbescherming
  KHN gaat een bijdrage leveren aan grotere verkrijgbaarheid van gehoorbescherming  bij de leden voor hen zelf, medewerkers en bezoekers. KHN gaat met voorlichting en producten van partners binnen het actieplan een bijdragen uitwerken.
 • Bewustwording van risico’svan hard geluid bij 48 lidverenigingen
  De Landelijke Kamer van Verenigingen (LkvV) gaat zich inzetten om gehoorschade door hard geluid op de kaart te zetten bij hun 48 lidverenigingen, om zo de bewustwording van de risico’s van hard geluid voor het gehoor te vergroten.  In de communicatie naar hun lidverenigingen besteden zij aandacht aan gehoorschade. Zij zal bijvoorbeeld informatie verstrekken over gehoorschade via de maandelijkse nieuwsbrief, social media kanalen en plenaire overleggen met lidverenigingen.
 • Gehoorschade op de kaart bij studentenverenigingen
  De LKvV gaat kijken of zij, eventueel in samenwerking met partners, gehoorschade meer op de agenda kunnen krijgen bij studentenverenigingen. Hiervoor zal dit jaar een actieplan opgesteld worden.
 • Kennis delen over gehoor, gehoorbescherming en hoor-hulpmiddelen met andere partijen
  NOIZEZZ en Multi Care Systems blijven zich actief inzetten voor educatie en bewustwording over gehoorschade bijvoorbeeld via de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal, het geven van voorlichting en informatie en via sociale media en stellen hun kennis over het gehoor, gehoorbescherming en hoor-hulpmiddelen beschikbaar voor andere partijen die zich eveneens willen gaan inspannen voor de preventie van gehoorschade.  
 • Thunderplugs levert balangenloos bijdrage aan vergroten van bewustwording risico’s van hard geluid
  Thunderplugs levert een bijdrage aan het vergroten van de bewustwording van de risico’s van hard geluid, door belangeloos mee te werken aan diverse projecten (zoals in het verleden met de campagne “ I love my Ears”).
 • Leveren van betaalbare gecertificeerde oordoppen aan podia, scholen en festivals in heel Nederland
  Thunderplugs stimuleert het gebruik van gehoorbescherming bij bezoekers en professionals door het leveren van onze gecertificeerde oordoppen aan podia, scholen en festivals in heel Nederland, tegen een hele lage prijs. Onze oordoppen hebben een speciaal muziekfilter (-20db). Het belang van de beschikbaarheid van goede gehoorbescherming is de basis van onze bedrijfsvoering en onze winstmarges zijn bewust het laagst mogelijk.
 • Samenwerking om ouders en leerlingen over gehoorschade te informeren
  Thunderplugs en De Beste Schoolfeesten starten een samenwerking waarin het informeren van ouders en leerlingen over gehoorschade en het aanbieden van betaalbare gehoorbescherming centraal staan. Zij staan open voor samenwerkingen met andere partners om bij te dragen aan educatie over gehoorschade en het stimuleren van gehoorbescherming.
 • Convenant met VWS om op een veilige manier van muziek te genieten
  De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en de Vereniging van EvenementenMakers sluiten een convenant met de Staatssecretaris van VWS om bezoekers van de bij hen aangesloten muzieklocaties op een voor het gehoor veilige manier van de muziek te kunnen laten genieten.  Daar waar we kunnen zoeken we verbinding met elkaar, om het effect en de boodschap te versterken en van elkaar te leren.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.