Terug

Platform Weert in Beweging

Details
Datum ondertekening 13-06-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Positieve Gezondheid
Organisaties Weert in Beweging 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor een gezondere omgeving en een gezondere toekomst van volwassenen en jongeren.

Platform Weert in Beweging is van mening dat jongeren opgroeien in een omgeving die nog teveel gericht is op curatieve zorg en te weinig op preventie. Volwassenen en dan met name ouders, zorgmedewerkers, leerkrachten en HR-medewerkers kunnen veel invloed hebben op de leefstijl van volwassenen en jongeren. Samen met lokale overheid, bedrijven, sportsector, onderwijs en zorg en welzijn (de 5 ringen) kunnen we een gezondere omgeving creëren en bouwen aan een gezondere toekomst.

Zij beogen een trendbreuk te creëren op het gebied van leefstijl en op het vlak van toename van overgewicht bij de jeugd en volwassenen. Daarom zijn hun speerpunten in 2017:

 • Jeugd in Weert op gezond gewicht;
 • Volwassenen in Weert op gezond gewicht;
 • Bekendmaking van het Positieve Gezondheid-model bij burgers en intermediairs.

Onze activiteiten

 • Samenwerking in de regio
  Weert in Beweging werkt samen in de regio tussen de 5 ringen (lokale overheid, bedrijven, sportsector, onderwijs en zorg en welzijn) in de vorm van sectorgerichte werkgroepen (Werkgroep Jeugd in Beweging, Bedrijven in Beweging, Zorg en Welzijn in beweging en Bewustwording).
 • Ondersteunen en opzetten van doelgroepspecifieke projecten
  Weert in Beweging ondersteunt doelgroepspecifieke projecten en zet deze op om gezondheid te bevorderen, zoals Stay Vital (jongeren organiseren activiteiten voor jongeren), Beweegnet (een zoek-envindapplicatie voor sport en bewegen), Jeugd in beweging (beweeganalyses op scholen en MI gesprekken om jeugd te inspireren naar sport), MIVA-bootcamp (voor mensen met een beperking), leefstijlinspiratie lezingen, Weert in beweging-krant voor volwassenen, een maandelijkse inspiratienieuwsbrief, lezingen voor vrijwilligers in de zorg (om te inspireren ouderen in de zorg in beweging te houden).
 • Inspireren op gebied van preventieve gezondheid
  Weert in Beweging inspireert intermediairs en reikt kennis aan over preventieve gezondheid en het positieve gezondheidmodel (WMO-consulenten, huisartsen en praktijkondersteuners, zorgmedewerkers in ziekenhuizen, fysiotherapeuten, leerkrachten, HR-medewerkers, diëtistes, vrijwilligers en voorlichters, enz.
 • Informeren van burgers over kracht van preventie
  Weert in Beweging informeert burgers over de kracht van preventie (met lezingen, maandelijkse nieuwsbrief, website en huis aan huis krant, 2 keer per jaar). Met deze communicatiemiddelen richten we ons op de Weerter bevolking in het algemeen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.