Terug

Opvoeden.nl

Details
Datum ondertekening 19-06-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Leren
Organisaties Opvoeden.nl 

Wij zetten ons onverminderd in op de doelstelling: het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van elk kind in Nederland.

Dat doen we door het online aanbieden van eenduidige, betrouwbare en toegankelijke (gevalideerde) informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders, opvoeders, jongeren en kinderen. Op deze wijze richten we ons op het bevorderen van de eigen kracht en van hun sociale netwerk.

Onze activiteiten

 • Actueel houden informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid
  Stichting Opvoeden.nl zorgt ervoor dat de informatie continu actueel en gevalideerd blijft. Dit gebeurt in samenwerking met alle landelijke kennis- en thema-instituten, betrokken beroepsverenigingen, ouderverenigingen en een team van praktijkprofessionals.
 • Aansluiting zoeken bij belevingswereld ouders, opvoeders, jongeren en kinderen
  Stichting Opvoeden.nl zorgt ervoor dat de informatie goed aansluit op de behoeften en de belevingswerelden van ouders, opvoeders, jongeren en kinderen door hen actief en structureel te laten participeren in het redactieproces. Met hun input verbeteren we continu de toegankelijkheid en de vindbaarheid van de informatie
 • Informatie opvoeden.nl breed, flexibel en gratis beschikbaar stellen
  Stichting Opvoeden.nl zorgt ervoor dat zoveel mogelijk partijen (denk aan: gemeenten, CJG’s, scholen, GGD’en, jongerenorganisaties, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties, etc.) gebruikmaken van dezelfde, gevalideerde informatie voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren door deze breed, flexibel en bovendien gratis beschikbaar te stellen.
 • Informatie beter vindbaar maken via Google
  Stichting Opvoeden.nl maakt  informatie beter vindbaar via Google door het op landelijke websites te plaatsen: 
  www.opvoeden.nl (ouders en opvoeders), www.infovoorjou.nl (jongeren) en www.kindertelefoon.nl(kinderen). Uiteraard is een goede doorverwijzing naar het lokale hulpaanbod van gemeenten daarbij onmisbaar.
 • Verbinding met professionals op Broedplaats Opvoeden.nl
  Stichting Opvoeden.nl verstrekt de verbinding met professionals op landelijk en lokaal niveau in relatie tot het gebruik, de verspreiding en de ontwikkeling van de informatie voor ouders, opvoeders en jongeren. Professionals hebben hiervoor de ruimte op Broedplaats Opvoeden.nl (ontwikkeld i.s.m. GGDNL / GHOR)
 • Opvoeden.nl blijft gemeenten ondersteunen en faciliteren
  Stichting Opvoeden.nl ondersteunt en faciliteert gemeenten, die als overheidsorganisatie dichtbij ouders, opvoeders en jongeren staan en verantwoordelijk zijn voor het lokale jeugd- en gezondheidsbeleid. Bovendien zetten we ons in 2014 extra in om gemeenten nog actiever gebruik te laten maken van de informatie in het kader van hun preventiebeleid voor ouders en kinderen.
  Actieve focus op onderwijs dichtbij ouders, opvoeders en kinderen. Ons actief op het onderwijs, dat dichtbij ouders, opvoeders en kinderen staat, te richten en hen van harte uit te nodigen om ook naar de betrouwbare informatie te verwijzen of deze zelf op hun websites te plaatsen
 • Actieve werving nieuwe partners en samenwerkingsverbanden
  Stichting Opvoeden.nl  is altijd actief op zoek naar nieuwe partners en initiatieven om mee samen te werken en ‘de krachten mee te bundelen’, zodat we samen nog meer ouders en jongeren bereiken met betrouwbare informatie.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.