Terug

Onderwijsraden

Details
Datum ondertekening 01-10-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Leren
Organisaties MBO RaadPO-RaadVO-raad 

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door schoolbesturen en directies te stimuleren het gezonde school beleid te gaan formuleren.

De VO-raad (Paul Rosenmoller), PO-raad (Rinda den Besten) en de MBO-raad (Jan van Zijl) zetten met het thema Gezonde School zich in om schoolbesturen en directies in heel Nederland te stimuleren gezonde school beleid te gaan formuleren. Hiermee dragen we bij aan gezondere leerlingen die beter presteren en minder uitvallen.

Onze activiteiten

 • Gezonde School Vignet
  Scholen die de vier pijlers van de Gezonde School (signaleren, omgeving, beleid en educatie) gebruiken om een of meerdere leefstijlthema’s structureel binnen de school aandacht geven kunnen een Gezonde School Vignet aanvragen. De onderwijsraden streven er naar dat er eind 2016 850 vignetten Gezonde School zijn uitgereikt.
 • Project De Gezonde Schoolkantine
  Een gezond aanbod van eten en drinken past bij de onderwijs en maatschappelijke functie van de school. Met het project “De Gezonde schoolkantine’’, in samenwerking met het Voedingscentrum en het Convenant Gezond Gewicht werken de onderwijsraden daarom aan verdere bewustwording op dit thema door scholen te inspireren en te motiveren een gezonder en meer divers assortiment eten en drinken aan te bieden.
 • Onderwijsraden streven naar rookvrij schoolplein
  Op het gebied van een verminderen en stoppen met roken willen de onderwijsraden bijdragen aan een rookvrije school, met een rookvrij schoolplein. De onderwijsraden stimuleren het verzorgen van educatieve activiteiten over de gevaren van roken en een rookvrije omgeving voor leerlingen en studenten.
 • Voldoende en goed bewegingsonderwijs door bevoegde leerkrachten
  De onderwijsraden stimuleren scholen om voldoende en goed bewegingsonderwijs te geven door bevoegde (vak)leerkrachten.
 • Samenhang en overzicht in initiatieven gezondheidsbevordering
  Samenhang, overzicht en samenwerking van allerlei initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering is van belang om de mogelijkheden voor scholen overzichtelijk te houden. De onderwijsraden zetten zich hier voor in.
 • Onderwijsraden zetten in op voorbeeldfunctie gezonde boodschap
  Een voorbeeldfunctie naar bestuurders en directie is van belang om de gezonde boodschap kracht bij te zetten. De onderwijsraden zullen binnen hun eigen werkorganisaties nadrukkelijker een verbinding leggen met de gezondheidsthema’s zoals voldoende bewegen, niet roken en goede voeding.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.