Terug

NSPOH

Details
Datum ondertekening 26-02-2015
Actief Ja
Thema Leren, Werk en Gezondheid, Preventie
Organisaties NSPOH 

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland.

De Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) wil als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland. Dit doen de NSPOH door professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. De NSPOH ontwikkelt en organiseert opleidingen, bij- en nascholing, in-company programma’s en symposia op academisch en post-hbo niveau.

Onze activiteiten

 • Verbindingen leggen tussen gezondheid en andere maatschappelijke domeinen
  De NSPOH schoolt beleidsmedewerkers, epidemiologen, gemeenteambtenaren, artsen en verpleegkundigen om veranderingen te leiden en anderen te verleiden om mee te doen vanuit hetperspectief van ‘health in all policies’. De NSPOH zal daarom in 2015 meer docenten uit andere werkterreinen dan de publieke gezondheid uitnodigen om onderwijs te verzorgen. De NSPOH ontwikkelt in 2015 onderwijs dat GGD’en ondersteunt bij de nieuwe kijk op gezondheid en deveranderende verhoudingen in het veld op de inhoud van hun werk. In het onderwijs besteedt de NSPOH aandacht aan de drie decentralisaties en wat die vragen aan (nieuwe) competenties.
 • Trainingen leefstijlinterventies, werkvermogen en duurzame inzetbaarheid
  De NSPOH verzorgt trainingen over leefstijlinterventies, werkvermogen en duurzame inzetbaarheid. In 2015 zal zowel het aanbod als de doelgroep voor het onderwijs worden uitgebreid. De NSPOH faciliteert samen met andere partijen een leerstoel ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid’. Het doel is om concrete, effectieve interventies te ontwerpen en te implementeren. De NSPOH participeert in de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid, versterkt de positie van bedrijfsartsen en arbo-professionals door scholing.
 • Aandacht voor jeugdartsen en -verpleegkundigen preventie
  In 2015 zal de NSPOH speciale aandacht besteden aan hoe jeugdartsen en –verpleegkundigen preventie op de agenda kunnen krijgen in de transitie/transformatie, en ook aan ‘partnerschap met ouders’. De NSPOH zal haar opleiding voor Sociaal Verpleegkundigen AGZ en JeugdverpleegkundigenJGZ hierop aanpassen en uitbreiden.
 • Kennis verspreiden
  De NSPOH zal de kennis, ervaring en inspiratie ‘doorgeven’, onder andere middels zogenaamde auditoriumoverleggen. RIVM, GGDGHOR NL, AWPG/universiteiten en de NSPOH maken deel uit van de Kerngroep Kennisinfrastructuur Publieke gezondheid, die zich tot doel stelt samen te werken aaneen betere kennisinfrastructuur voor de publieke gezondheid.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.