Terug

NPHF Federatie voor Gezondheid

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Preventie
Organisaties Federatie voor Gezondheid 

Wij nemen het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is.

Onze activiteiten

  • Opstellen actie-agenda’s toekomstbestendig gezondheidsstelsel
    De Federatie voor Gezondheid wil bijdragen aan een toekomstbestendig gezondheidsstelsel, waarin de transitie van nazorg naar voorzorg wordt gemaakt. De Federatie voor Gezondheid zet in op het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden om de transitie te faciliteren dan wel te realiseren. Dit gaat de Federatie voor Gezondheid doen door voor en met haar leden op diverse relevant geachte beleidsterreinen actieagenda’s op te stellen middels een achttal projectgroepen. Het oogmerk van de projectgroepen is zinvolle concretiseringslagen op desbetreffende beleidsterreinen maken en duurzame oplossingsrichtingen helpen ontwikkelen die de transitie van nazorg naar voorzorg bevorderen. Daar, waar acties worden voorgesteld die de overheid aangaan, gaat de Federatie voor Gezondheid hierover in gesprek met VWS.
  • Organisatie conferentie over van nazorg naar voorzorg
    De komende jaren gaat de Federatie voor Gezondheid vóór en mét haar leden de visie van nazorg naar voorzorg concreet handen en voeten geven. Het gaat daarbij om de omslag van denken naar doen. In het kader daarvan organiseert de Federatie voor Gezondheid samen met Stichting Zelforganisatie en Zorgportaal RijnmondNet op 18 september 2014 een conferentie. Het doel van de bijeenkomst is om effectieve voorbeelden te laten zien hoe het veld van nazorg naar voorzorg kan bewegen door ‘gewoon’ aan de slag te gaan.
  • Samenwerken en verbinden leden Alles is gezondheid
    De Federatie voor Gezondheid ziet samenwerking tussen diverse professionals, organisaties en sectoren als een cruciale voorwaarde voor een succesvolle uitrol van het NPP. In dit licht, en nadrukkelijk op verzoek van haar leden, zal de Federatie voor Gezondheid kansrijke samenwerking en verbindingen tussen haar leden bevorderen. De Federatie voor Gezondheid zal jaarlijks netwerkbijeenkomsten organiseren voor het verbinden en bevorderen van kruisbestuiving tussen haar leden. Daarnaast zal de Federatie voor Gezondheid de discussie met haar leden aangaan hoe de afzonderlijke activiteiten in het kader van het NPP in gezamenlijkheid en gestroomlijnd bijdragen aan de transitie van nazorg naar voorzorg. Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren  van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.