Terug

NISB

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Mentale Gezondheid, Leren
Organisaties Kenniscentrum Sport & Bewegen 

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland met de inzet van kennis over sport en bewegen.

Sport en bewegen kan een effectief middel zijn voor het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van chronische ziekten als Diabetes Mellitus type 2, Cardiovasculaire aandoeningen, Depressie, Dementie, etc. Als kennisinstituut voor sport en bewegen brengt NISB kennis in beweging! Dat doen we met activiteiten gericht op het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis.

Onze activiteiten

  • NISB heeft in 2014 mensen via professionals en hun organisaties gestimuleerd door van zittend (sedentair) gedrag naar licht of matig intensief beweeggedrag te gaan om hiermee de nadelen van sedentair gedrag te verminderen.
  • NISB verzamelde in 2014 kennis en goede voorbeelden over beweegvriendelijke schoolpleinen binnen de Impuls Gezonde schoolpleinen, tijdelijk andere bestemmingen voor lege plekken in de stad en lokale toepassing van een sport- of speelruimtenorm.
  • In 2014 werkte NISB via www.effectiefactief.nl naar ongeveer 200 erkende sport- en beweeginterventies voor gemeenten, GGD’en, welzijnsorganisaties, sportverenigingen of bedrijven die mensen aan het bewegen of sporten willen krijgen.
  • Om meer kinderen gezond te krijgen, stimuleert en ondersteunt NISB scholen om een effectief sport- en beweegbeleid te ontwikkelen en voorziet zij professionals in verschillende setting van kennis, advies en tools. Het themacertificaat Sport en bewegen van het vignet Gezonde School wordt verzorgd door NISB, NOC*NSF en KVLO. NISB ontwikkelt het themacertificaat Sport en bewegen VO en is partner van het PO en MBO-Vignet.
  • NISB ondersteunt het programma Sport Bewegen in de Buurt (SBB). Met een vraaggerichte werkwijze ondersteunt NISB de inzet van de buurtsportcoach in de verbinding van sport met andere sectoren. Binnen de Sportimpuls stimuleert NISB vraaggericht werken door inzet van instrumenten van de Buurtscan, intersectoraal werken en het werven van nieuwe doelgroepen. In de impulsregeling Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) werkt NISB met lokale netwerken aan meer (effectieve) interventies om kinderen van 0-4 jaar en jeugd van 12-18 jaar met overgewicht en obesitas duurzaam in beweging te krijgen.
  • NISB inventariseert en valideert de werkbare principes van 5 ‘kansrijke’ wijk- en gebiedsgerichte netwerken waar professionals uit de zorg, sport- en beweegsector samenwerken aan de leefstijlbegeleiding van mensen met een gezondheidsrisico. De rol van de gemeente en zorgverzekeraar ziet NISB als een belangrijke voorwaarde.
  • NISB draagt met communicatie-uitingen bij aan de website Allesisgezondheid.nl.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten. De jaarlijkse verantwoording aan VWS mag ook gebruikt worden voor de politieke verantwoording van het NPP.

 

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.