Terug

NIKIM

Details
Datum ondertekening 23-04-2015
Actief Ja
Thema Mentale Gezondheid, Positieve Gezondheid

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en onderhouden de basiskennis in Nederland over Integrative Medicine (IM) en stimuleren de vernieuwingen op het gebied van IM.

NIKIM completeert, professionaliseert en onderhoudt de basiskennis in Nederland over Integrative Medicine (IM) en stimuleert de vernieuwingen op het gebied van IM. ‘Integratieve Medicine’ hanteert als uitgangspunt de wisselwerking tussen lichaam en psyche bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

Onze activiteiten

 • Studiedagen en Symposia over Integrative Medicine
  NIKIM organiseert studiedagen en wetenschappelijk symposia.
 • Voorlichting over Integrative Medicine
  NIKIM geeft voorlichting over Integrative Medicine en organiseert gastcolleges voor diverse onderwijsinstellingen en organisaties.
 • Vervult een actieve rol in publieksmedia over Integrative Medicine
  NIKIM volgt publieksmedia over Integrative Medicine kritisch en vervult een actieve rol op dit onderwerp.
 • Literatuuronderzoek en wetenschappelijk advies Integrative Medicine
  NIKIM  inventariseert en adviseert op basis van literatuur en wetenschappelijke onderbouwing over de ontwikkelingen op het onderwerp Integrative Medicine.
 • Stimuleren van onderzoek en uitdragen onderzoeksresultaten
  NIKIM stimuleert onderzoek naar Integrative Medicine en zet zich in voor publicatie en verspreiding van onderzoeksresultaten.
 • Netwerken met specialisten en therapeuten
  NIKIM neemt actief deel aan netwerken van geïnteresseerde specialisten en therapeuten met betrekking tot Integrative Medicine.
 • Uitgave elektronische nieuwsbrief
  NIKIM brengt 2 tot 4 maal per jaar een elektronische nieuwsbrief Integrative Medicine uit.
 • Beheer website www.nikim.nl
  NIKIM zorgt dat de informatie op de website 
  www.nikim.nl up-to-date blijft.
 • Beschikbaar stellen agenda congressen over Integrative Medicine
  NIKIM biedt een agenda aan met nationale en buitenlandse congressen over Integrative Medicine.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.