Terug

Nieuwegein

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Mentale Gezondheid
Organisaties Bibliotheek De Tweede VerdiepingGemeente NieuwegeinGezondheidscentrum de SchansMovactorZorgplein ZuidSurplus FysiotherapieDe 4 Gezondheidscentra 

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en streven naar gezonde en vitale bewoners van de gemeente Nieuwegein.

De gemeente Nieuwegein, de 4 Gezondheidscentra, MOvactor (welzijnsorganisatie), bibliotheek ‘De Tweede verdieping’ en SurPlus (fysiotherapie) streven ernaar om mensen in de wijk te helpen bij een structurele verbetering van de kwaliteit van leven, het stimuleren van een gezonde levensstijl en het voorkomen van (verergering van) gezondheidsproblemen.

Onze activiteiten

 • Gezamenlijk het Lijfstyleprogramma uitvoeren
  Gezamenlijk (gemeente Nieuwegein, de 4 Gezondheidscentra, MOvactor, bibliotheek ‘De Tweede Verdieping’en SurPlus) het Lijfstyleprogramma uitvoeren. Lijfstyle is een programma gericht op het collectectief en individueel ondersteunen van gezondheid en veerkracht, waarbij de focus ligt op meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Binnen het lijfstyleprogramma organiseren we gezondheidsevents en ontwikkelen we nieuwe programma’s, waaronder specifieke programma’s om de veerkracht voor doelgroepen te versterken. We monitoren en onderzoeken de kosteneffectiviteit van deze programma’s. Het streven is om dit zoveel als mogelijk samen met de inwoners van Nieuwegein te doen.
 • Verbinden van zorg en welzijn via wijkteams
  Nieuwegein (gemeente Nieuwegein, de 4 Gezondheidscentra, MOvactor, bibliotheek ‘De Tweede Verdieping’ en SurPlus) Verbinden van zorg en welzijn via wijkteams. We willen dichter en sneller bij de inwoners zijn. Door een wijkgerichte aanpak en te investeren in verschuiving van individu naar een collectieve aanpak in de wijk, door vrijwilligers een grotere rol te geven en eerder problemen te signaleren en daarop te acteren. We verwachten daarbij een afname van individuele zorg- en welzijnskosten (Triple Aim).
 • Starten met gezonde wijkaanpak in twee gebieden
  In 2014 start Nieuwegein (gemeente Nieuwegein, de 4 Gezondheidscentra, MOvactor, bibliotheek ‘De Tweede verdieping’ en SurPlus) met de Gezonde wijkaanpak in twee gebieden. Dit is een methode van werken die de bewoners en het gebied waarin zij wonen centraal stelt. Bepalend voor de gezondheid van een mens zijn niet alleen erfelijke en bij geboorte meegekregen kenmerken en de eigen leefstijl, maar ook de sociale omgeving (gezin, vrienden, buurt), leef en werk omstandigheden, en de gehele maatschappelijke en culturele context. Het is integrale structurele gebiedsaanpak die niet alleen gericht is op het individu, maar ook op zijn sociale en fysieke omgeving. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken, binnen de gemeente, met partners en met inwoners.
 • Informatieuitwisseling voortgang en resultaten op verschillende niveau’s
  Nieuwegein (gemeente Nieuwegein, de 4 Gezondheidscentra, MOvactor, bibliotheek ‘De Tweede verdieping’ en SurPlus) organiseert de informatieuitwisseling over de voortgang en resultaten van bovenstaande acties waar ze nodig zijn. Op inwonersniveau doen we dit via digitaal toegankelijke informatie, nieuwsbrieven, wijkkranten en huis-aan-huisbladen, sociale media, centra voor welzijn en gezondheid (Buurtpleinen) en de bibliotheek (Tweede Verdieping). Op wijkniveau organiseren we dit via taakgroepen waarin professionals uit de wijk deelnemen en wijkplatforms, waarin inwoners deelnemen. Op stadsniveau is er een netwerkorganisatie lijfstyle en zijn er diverse bestuurlijke overleggen. Via een Partcipatiemonitor waar het gebruik van voorzieningen zichtbaar is in combinatie met het HuisartsenInformatieSysteem werken we aan het ondersteunen van gezondheid en veerkracht in Nieuwegein.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.