Terug

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Details
Datum ondertekening 29-10-2015
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl
Organisaties Nederlandse Vereniging van Diëtisten 

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) gaat als beroepsvereniging voor en door diëtisten mensen ondersteunen in de weg naar een vitaler en gezonder leven vanuit het vakgebied voeding en diëtetiek.

De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter)nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist. De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid.Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie en behoefte van de patiënt, consument of organisatie.

Onze activiteiten

 • Voert het Meerjarenbeleidplan 2016-2019 uit
  De NVD geeft uitvoering aan haar Meerjarenbeleidsplan (2016-2019), waarin is vastgesteld dat de Diëtistenpraktijk van de Toekomst de klant nog meer handvatten biedt bij het voeren van de eigen regie, van voorzorg tot hoogcomplexe zorg. Handvatten worden geboden in brede context; rechtstreeks aan de persoon in de vorm van (laag/hoog) complexe behandelingen, workshops,
  cursussen, e-media, of indirect door ondersteuning van intermediairs (zorgprofessional, leerkracht, werkgever, sportinstructeur) op het gebied van zorg, school, werk en vrije tijd. In 2020 zullen alle leden werkzaam in de eerste lijn (N=1300) hierop toegerust zijn.
 • Ontwikkeling website Artsenwijzer Diëtiek nieuwe stijl
  De NVD ontwikkelt in 2016 de website Artsenwijzer Diëtiek, nieuwe stijl, ter ondersteuning van met name (huis)artsen, praktijkondersteuners en (wijk)verpleegkundigen bij de integrale voedingszorg.
 • Ontwikkeling website ‘Dieet dit- Dieet dat’
  De NVD ontwikkelt de website ‘Dieet dit- Dieet dat’ verder om consumenten te helpen bij wat voeding voor hen kan betekenen.
 • Organisatie actie ‘Diëtist op de winkelvloer’
  De NVD organiseert de actie ‘Diëtist op de winkelvloer’, waarbij in 250 supermarkten, 250 diëtisten, klanten actief helpen een gezondere keuze te maken. De actie vindt plaats in samenwerking met ‘Het Vinkje’ en het Voedingscentrum in 2015. Met andere supermarkten vinden verkennende gesprekken plaats.
 • Actief participeren op beleidsniveau en inhoudelijk vlak in diverse landelijke gremia
  De NVD participeert actief, op beleidsniveau en op inhoudelijk vlak, in diverse landelijke gremia zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en de Alliantie Cardiometabool.
 • Partner Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding
  De NVD is partner in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.