Terug

Nederlands Huisartsen Genootschap

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Preventie
Organisaties Nederlands Huisartsen Genootschap 

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door te werken aan wijkgerichte preventie.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werkt aan wijkgerichte preventie en richt zich hierbij op het beter verbinden van preventie in de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid. Activiteiten die aansluiten bij de ambitie op het gebied van preventie uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022.

Onze activiteiten

  • Werken aan het kennis- en ontwikkeltraject wijkpreventie
    In 2014/2015 gaat het NHG samen met het Centrum Gezond Leven van het RIVM werken aan het kennis- en ontwikkelingstraject op het gebied van wijkgerichte preventie, gericht op het beter verbinden van preventie in de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid. Hiertoe zal het NHG samen met de partners in dit project (LHV, Pharos) netwerkbijeenkomsten organiseren waarin goede praktijkvoorbeelden (best practices) worden uitgewisseld en als basis voor verdere uitrol worden gebruikt.
  • Bijdragen aan de Integrate-studie naar de (kosten)effectiviteit Preventieconsult en implementatie in de praktijk
    Het NHG draagt bij aan de Integrate-studie naar de (kosten)effectiviteit van het PreventieConsult en de implementatie daarvan in de praktijk.
  • Ondersteunen huisartsen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek
    Het NHG ondersteunt huisartsen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek in het algemeen, en het recent gestarte bevolkingsonderzoek darmkanker in het bijzonder.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.