Terug

Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers

Details
Datum ondertekening 12-11-2015
Actief Ja
Thema Leren
Organisaties Nederlandse BrouwersStichting Nederlands Debat Instituut 

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door circa 5000 vmbo-leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcoholgebruik door hen over dit thema te laten debatteren.

Wetenschappelijk onderzoek toont dan ook aan dat het debat als didactisch middel zorgt voor een toename van kennis en bewustzijn over een thema dat centraal staat. Bovendien zullen de activiteiten meer inzicht geven in de argumenten die jongeren aanleveren om al dan niet verantwoord met toekomstig alcoholgebruik om te gaan. Zo kan voorlichting in de toekomst effectiever worden ingezet. Het project loopt tijdens het gehele schooljaar 2015-2016.

Nederlandse Brouwers acht het van belang om zich als sector in te zetten voor de maatschappij en maakt het daarom financieel mogelijk dat de activiteiten van Stichting Nederlands Debat Instituut georganiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd kan deze bijdrage begrijpelijkerwijs voor sommige mensen gevoelig liggen en daarom is er goed nagedacht over de wijze waarop de Nederlandse Brouwers dit doet. Belangrijk is daarom om hier te vermelden Stichting Nederlands Debat Instituut volledig vrij en onafhankelijk is in het bepalen van de inhoud van de activiteiten. Voor alle duidelijkheid: zowel Stichting Debat Instituut als Nederlandse Brouwers dragen uit dat jongeren onder de 18 jaar sowieso geen alcohol mogen kopen en drinken, en na hun 18e verantwoord moeten leren omgaan met alcohol.

Onze activiteiten

 • Debatteren over stellingen bij debattrainingen in vmbo-klas
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd tijdens debattrainingen in vmbo-klassen (±500 leerlingen)
 • Debatteren over stellingen tijdens debattrainingen voor docenten
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd tijdens debattrainingen voor vmbo-docenten (ongeveer 50 docenten > ongeveer 1250 leerlingen)
 • Debatteren over stellingen in lesmateriaal vmbo
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd in lesmateriaal vmbo (ongeveer 2500 leerlingen)
 • Debatteren over stellingen tijdens landelijk debatkampioenschap
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd tijdens het landelijk debatkampioenschap (ongeveer 1000 leerlingen)

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.