Terug

MKB Parkstad

Details
Datum ondertekening 08-11-2017
Actief Ja
Thema Werk en Gezondheid
Organisaties MKB Parkstad 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor de gezondheid van (toekomstige) medewerkers.

MKB Parkstad is een belangenvereniging van middelgrote en kleine bedrijven in de regio Parkstad (Oostelijke mijnstreek) en heeft 450 leden. MKB Parkstad onderhoudt het contact met 8 gemeenten.

Onze activiteiten

 • Workshops over gezondheid van medewerkers
  Wij hebben als bedrijven een belangrijke rol bij de gezondheid van mensen en in het bijzonder de gezondheid van onze medewerkers. Deze moeten steeds langer doorwerken, de vergrijzing neemt snel toe. Ook de digitalisering en flexibilisering gaan voor sommige beroepen een uitdaging geven. Veel MKB-ondernemers hebben door hun kleinschaligheid meestal erg korte lijnen met hun medewerkers. Dit maakt gesprekken over leefstijl en gezondheid soms lastig. Als MKB Parkstad zetten wij ons in om workshops over deze thema’s te organiseren.  
 • Deelname Gezonde Basisschool van de Toekomst
  Wij nemen als MKB Parkstad deel aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst van Movare. Doel van het project is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.  
  Wij zien in dit initiatief de opstap naar de gezonde medewerker van de toekomst. Als MKB Parkstad vervullen wij de rol om problemen die ontstaan in de uitvoering (zoals extra afval, de logistiek naar de scholen) met behulp van lokale bedrijven en Movare op te lossen, zodat het project zo goed mogelijk doorgang vindt. Wij geloven dat MKB-bedrijven hierdoor gemotiveerd worden binnen de eigen bedrijven een gezondere leefstijl te bevorderen.
 • Activiteiten met leden van MKB Parkstad
  Wij zullen samen met onze leden:

  • Aandacht vragen voor gezondheid en welzijn;
  • Leden bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om medewerkers te helpen gezond te leven binnen en buiten het bedrijf, met specifiek aandacht voor beweging en goede voeding;
  • De inzetbaarheid van onze medewerkers versterken;
  • Ruimte bieden voor medewerkers die mantelzorg verlenen;
  • Informatie ter beschikking stellen welke mogelijkheden hiervoor al bestaan en samen met lokale overheden en scholen kijken hoe wij onze toekomstige medewerkers zo goed mogelijk op hun taak kunnen voorbereiden, niet alleen vaktechnisch maar vooral in hun leefstijl en persoonlijke bewustwording;
  • Bewustwording creëren bij de lokale overheden om bij aanbestedingen niet alleen op prijs te beoordelen. Doordat wij samenwerken met deze maatschappelijke initiatieven willen wij hen ook laten zien dat wij een maatschappelijke toegevoegde waarde leveren.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.