Terug

LifeWell

Details
Datum ondertekening 18-05-2016
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Leren
Organisaties LifeWell 

Onze programma’s geven mensen op basis van online en fysieke ondersteuning het zetje dat nodig is om de levensstijl op het gebied van gezondheid blijvend te veranderen.

Kortom, mensen bewust maken dat een gezonde leefstijl de basis is om langer vitaal te kunnen leven en daarbij te ondersteunen en/of te begeleiden. Wij willen de sedentaire leefstijl van startende/jonge IT-ers doorbreken. Hen in staat stellen bewust gezonder te leven, “a new way of life“ te realiseren, om zo lang mogelijk vitaal te blijven. LifeWell laat het de startende IT-er ervaren, een gezond leven is al binnen een paar weken meetbaar, zichtbaar en voelbaar!

Onze activiteiten

 • Ontwikkelen programmas en tooling
  LifeWell heeft programma’s en “sexy” online tooling ontwikkeld waarmee we de doelgroep optimaal weten te bereiken en daarmee kunnen ondersteunen en begeleiden naar een blijvend resultaat. Indien nodig/gewenst kan er door de deelnemer altijd zeer eenvoudig worden teruggegrepen op meer of minder intensieve ondersteuning. Gedurende het traject krijgen de deelnemers, naast een praktijkgericht voorlichtingsprogramma, gezondheidsmetingen, voedingsadviezen, beweegadviezen en terugkommomenten. Na het traject houdt de IT-er beschikking over de tooling.
 • Bewustwording gezonde leefstijl
  LifeWell zal de onderstaande aantallen startende IT-ers ondersteunen in een bewustwordingsproces naar een (meer) gezonde leefstijl.

  • In 2016: circa 200 (voornamelijk vanuit functiegerichte, onbekostigde opleidingen) startende IT-ers;
  • In 2018: we streven naar circa 1250 startende IT-ers per jaar (vanuit functiegerichte, onbekostigde en bekostigde opleidingen).
 • Lifewell implementeert hiervoor het Lifewell concept binnen ROC’s, HBO’s, IT -opleidingsinstituten en functiegerichte IT-opleiders 
  Dat doen wij onder andere op basis van goede aansluiting en contacten
  binnen het IT-onderwijs (bekostigd en onbekostigd), de IT-brancheorganisaties, overkoepelende organen en overheidsinitiatieven en -instellingen die sterke aansluiting hebben bij de doelgroep.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.