Terug

Learn for Life

Details
Datum ondertekening 30-05-2017
Actief Ja
Thema Leren
Organisaties Learn for Life 

Ja, wij dragen bij aan een vitaler Nederland door ons in te zetten voor een leven lang leren.

Learn for Life is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie en een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Onze activiteiten

 • Voorbeelden en good practices verzamelen van educatie en gezondheidsvaardigheden
  Wij zien dat educatie en gezondheidsvaardigheden in toenemende mate als belangrijk gezien wordt, zowel in Europees verband als in eigen land. Learn for Life wil daarom de komende twee jaar benutten om o.a. via het Erasmus+project EI3L voorbeelden van good practices te verzamelen en zo meer kennis op te doen om de impact van niet-formele educatie op gezondheid en gezondheidsvaardigheden te vergroten.
  Gezondheidseducatie is in onze opvatting minstens zo belangrijk als basiseducatie. Learn for Life heeft daartoe een vrijwilligerswerkgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de niet-formele educatie die:

  1. In 2017 een aantal werkbezoeken in het buitenland gaan brengen om een beeld te krijgen van educatieve gezondheidsprogramma’s elders;
  2. innovatieve methoden inventariseren rond het thema gezondheid en educatie die gebaseerd zijn op eigen kracht, empowerment en zelf de regie voeren over je eigen gezondheid;
  3. in 2018 good practices rond dit thema gaan inventariseren en beschrijven;
  4. een studiedag activeren voor educatief werkers op lokaal niveau;
  5. een deskundigheidsbevorderingsaanbod ontwikkelen voor vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam in het sociale domein.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.