Terug

Hollandsch-Welvaren

Details
Datum ondertekening 23-04-2015
Actief Ja
Thema Meedoen, Werk en Gezondheid, Positieve Gezondheid
Organisaties Hollandsch-Welvaren 

Onze doelstelling is het aanpakken van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in de regio Noord-Brabant en Noord-Limburg.

De focus ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid en inzetbaarheid van medewerkers om uitval op de arbeidsmarkt te voorkomen. Wij hebben daarvoor vier gevalideerde instrumenten ontwikkeld, namelijk een screeningsinstrument om PSA te herkennen, een informatiegids (achtergrond en analyse PSA), een Hersteltraject gericht op vroegtijdig ingrijpen en preventieve coaching op inzetbaarheid in plaats van ziekteverzuim, en de PSA Stresswijzer, stress voorkomen en aanpakken. 

Onze activiteiten

 • Gezondheid en welzijn van kinderen en hun ouders 
  Via de crossmediale aanpak van het digitaal-CJG (80 gemeenten) geeft de HWV-redactie dagelijks invulling aan preventie. Het betreft actuele en begrijpelijke informatie die aansluit bij de levensfasen van kinderen, die uitnodigt tot interactie en voorzien is van concreet handelingsperspectief. Goed geïnformeerde ouders en opvoeders zijn beter in staat bewuste keuzes te maken bij het zorgen voor het gezond opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Bereik: ca. 400.000 ouders en opvoeders per jaar.
 • Sportplezier en een gezonde ontwikkeling van kinderen 
  Via het digitale platform TV-Sportplezier inspireren en motiveren we ouders ervoor te zorgen dat kinderen met plezier kunnen sporten. Kinderen die met plezier sporten, blijven sporten. Tv-Sportplezier moedigt verenigingen aan de dialoog aan te gaan met ouders. Sinds 01-09-2014 realiseren we gemiddeld 8.000 bezoeken/maand via de site, we hebben meer dan 1000 volgers op Twitter en via de meer dan 3200 fans op Facebook bereiken we meer dan 200.000 mensen. 340 verenigingen hebben zich aangemeld om sportpleziervereniging te worden.
 • Lokale Armoede verlichting & Gezondheidsbevordering (LAG) 
  We leveren een concrete bijdrage aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Met het LAG zetten we via armoedeverlichting in op het bevorderen van de mentale fitheid en daarmee de positieve gezondheid.

  • Met het programma GeweldigBedankt betrekken we lage SES-gezinnen via een lokaal digitaal sociaal netwerk bij de woonomgeving. Het helpt hen om problemen op te lossen, door het zelfoplossend vermogen, het gevoel van controle en meer grip op je leven te vergroten. Het ontmantelt aangeleerde hulpeloosheid, stimuleert zelfredzaamheid als opmaat naar mentale fitheid. Het programma bevordert sociale cohesie en verbinding binnen de wijk.
  • GeweldigGoedbezig is een effectieve persoonlijke interventie voor het verder bevorderen van de mentale gezondheid als belangrijke pijler van een positieve gezondheid.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.