Terug

Hogeschool Zeeland

Details
Datum ondertekening 13-11-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Leren, Preventie
Organisaties Hogeschool Zeeland 

Wij helpen mee aan een vitaler Nederland door in ons curriculum ruimte vrij te maken voor preventie en bevordering van een gezonde leefstijl.

Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences gaat het gedachtegoed van Alles is Gezondheid onder de aandacht brengen bij studenten en werknemers. In het curriculum komt er ruimte voor preventie en bevordering van een gezonde leefstijl. Daarnaast doet Hogeschool Zeeland actie-onderzoek, onder andere naar zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen.

Onze activiteiten

 • Gedachtegoed Alles is gezondheid onder de aandacht brengen van medewerkers en studenten
  Het gedachtegoed van ‘Alles is gezondheid’ brengt Hogeschool Zeeland actief onder de aandacht van de medewerkers, studenten en de aan de opleidingen verbonden beroepspraktijk.
 • In curriculum extra aandacht schenken aan preventie en bevordering van een gezonde levensstijl
  In het curriculum en de daaruit voortkomende cursussen van de opleidingen Verpleegkunde en Social Work zal Hogeschool Zeeland extra aandacht schenken aan preventie en bevordering van een gezonde levensstijl.
 • Actie-onderzoek om bij te dragen aan verbetering zorg- en hulpverlening
  Door het uitvoeren van actie-onderzoek binnen maatschappelijk werk, intramurale instellingen en andere hulpverleningsorganisaties draagt Hogeschool Zeeland bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg- en hulpverlening.
 • Actie-onderzoek naar zorg kwetsbare zwangere vrouwen
  Hogeschool Zeeland doet actie-onderzoek naar zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en jonge moeders met als doel verbeteren van de kwaliteit van opvoeding, maatschappelijke ondersteuning, preventie en tevens het optimaal welbevinden van moeder en kind.
 • Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker met aandacht voor leefstijl, voeding en ontwikkeling
  Hogeschool Zeeland biedt een uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker aan, waarin aandacht is voor gezonde leefstijl, effect van gezonde voeding op sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling bij kinderen.
 • Studenten als vrijwilligers inzetten bij maatschappelijke instellingen
  Hogeschool Zeeland zet studenten in als vrijwilligers ter bevordering van het welzijn van de ander binnen diverse maatschappelijke instellingen in Zuidwest Nederland.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.