Terug

Hogeschool Utrecht

Details
Datum ondertekening 10-09-2015
Actief Ja
Thema Meedoen
Organisaties Hogeschool Utrecht 

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door de expertise van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ) in te zetten bij praktijkgerichte onderzoeken.

De Hogeschool Utrecht zet de expertise in van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ) dat praktijkgericht onderzoek uitvoert naar patiëntenzorg, met als doel de gezondheid en het welzijn van patiënten te behouden en te verbeteren. Het onderzoek is erop gericht mensen met een ziekte langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn.

Onze activiteiten

 • Onderzoek ouderen met meerdere chronische aandoeningen
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Chronisch zieken’) doet onderzoek naar ouderen met meerdere chronische aandoeningen, die thuis wonen of die in ziekenhuizen worden opgenomen. Centraal staat de verpleegkundige zorg gericht op het voorkomen van functieverlies. Vroegsignalering van risico’s, preventie en het versterken van het zelfmanagement staan hierbij voorop.
 • Onderzoek relatie fysieke activiteit en fitheid en factoren die deze relatie beïnvloeden
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Leefstijl & Gezondheid’) richt zich op de relatie tussen fysieke activiteit en fitheid en de factoren die die relatie beïnvloeden, waarbij specifiek wordt gekeken naar mensen waarbij risicofactoren spelen en mensen met (chronische) aandoeningen. Het lectoraat levert kennis over secundaire preventie bij rolstoelgebonden kinderen, kinderen met langdurige beperkingen en thuiswonende mensen na beroerte.
 • Onderzoek mogelijkheden en beperkingen van technologie in de zorg
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Vraaggestuurde zorg’) onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van technologie in de zorg. Met bouwkundige en technologische aanpassingen kunnen mensen met dementie, met COPD of met een verminderd gezichtsvermogen langer thuis blijven wonen, of kunnen diabeten zelf hun bloedsuikerwaarden doorgeven aan een zorgprofessional op afstand. Zo vermindert technologie de zorgkosten.
 • Onderzoek kinderen met taalachterstanden en volwassen met taalstoornis
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Logopedie-Participatie door Communicatie’) richt zich op mensen met een beperkte communicatieve redzaamheid. Er wordt onderzoek gedaan naar vroegsignalering van kinderen met taalachterstanden, met als doel preventie van leerproblemen, en het voorkomen van miscommunicatie tussen volwassenen met een taalstoornis als gevolg van een beroerte en hun partners, kinderen en zorgverleners.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.