Terug

Het Ivoren Kruis

Details
Datum ondertekening 26-02-2015
Actief Ja
Thema Gezonde leefstijl, Preventie
Organisaties Ivoren Kruis 

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door mondgezondheid te bevorderen en preventief te handelen.

Het Ivoren Kruis bevordert mondgezondheid en preventief handelen bij zowel de beroepsgroep als het publiek, in het bijzonder de jeugd en kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Wij werken nauw samen met andere disciplines, met universiteiten en bedrijfsleven, zijn als partner verbonden aan “de Gezonde School” (RIVM/CGL) en betrokken bij het themacertificaat “hygiëne, huid, gebit en gehoor” van het Vignet Gezonde School van GGD Nederland. Wij hebben een Preventie Academie opgericht, om de deskundigheid van professionals uit het dentale veld met cursussen te verhogen.

Onze activiteiten

  • Project “Gewoon Gaaf”
    In dit project implementeert Het Ivoren Kruis in ca. 30 praktijken van tandartsen en mondhygiënisten een cariës preventiemethode (Non-operative Caries Treatment and Prevention) bij kinderen tot 18 jaar m.b.v. maatwerkadvies, een vroege risico-inschatting door tandarts of mondhygiënist en met motivatie verhogende gespreksvoering bij kinderen en hun ouders/verzorgers. Met het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten stellen we een standaard voor minimale randvoorwaarden op. In overleg met de zorgverzekeraars bespreken we hoe dit project kan worden opgenomen in het vergoedingensysteem. Het project zal bij succes in de loop van 2015 worden opgeschaald naar meer tandartspraktijken.
  • Project “Mondzorg Kwetsbare Ouderen”
    Dit project van Het Ivoren Kruis is gericht op behoud van gezonde tanden, kiezen en tandvlees van bewoners van verpleegtehuizen. Daarmee worden ontstekingen voorkomen, waardoor mensen o.a. beter kunnen eten. Professionals uit de mondzorgpraktijken geven vrijwillig praktische voorlichting aan de zorgverleners in verpleegtehuizen. Op de Preventie Academie scholen wij geïnteresseerde tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten, o.a. met specifieke kennis van de gerodontologie. We ontwikkelen voorlichtingsmateriaal en koppelen vraag en aanbod van vrijwillige trainers & zorgverleners. Het project is inmiddels door de Vriendenloterij gehonoreerd.
  • Project “Hou je mond gezond”
    In dit project laat Het Ivoren Kruis peuters en basisschoolleerlingen kennismaken met mondgezondheid. In totaal 2500 vrijwillige tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten, GGD-medewerkers, studenten tandheelkunde en mondzorgkunde bezoeken de peuterspeelzalen en scholen en geven instructie. De kinderen kunnen ook een kennismakingsbezoek brengen aan de tandartspraktijk. Daarmee hebben we al bijna 500.000 kinderen en hun ouders bereikt. In 2015 leggen we het accent op het bereiken van meerdere scholen (vooral in achterstandswijken) en ouders via voorlichting op ouderavonden.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.