Terug

Healthworx en Factor W

Details
Datum ondertekening 13-06-2019
Actief Ja
Thema Meedoen
Organisaties Factor WHealthworx 

Wij dragen bij aan een gezonder Nederland en zetten ons in voor meer dialoog en samenwerking in het publieke domein.

Healthworx en Factor W werken aan een mooiere wereld waarin iedereen mee kan doen. Dit doen wij in het maatschappelijke domein, de publieke gezondheid, zorg en welzijn. Op basis van onze ervaringen in het werkveld en vele gesprekken die wij gevoerd hebben, betekent gezondheid voor mensen vooral: invulling aan het leven kunnen geven zoals dat bij jou past, van betekenis kunnen zijn en mee kunnen doen.

In het werken aan een gezond en vitaal Nederland vinden wij dat het te vaak ontbreekt aan dialoog en samenwerking en daar willen we iets aan doen. Omdat het echt anders kan. Binnen de organisatie waarin je werkt, in relatie met andere partijen en – last but not least – in de samenwerking met be-trokkenen zelf, de inwoners van wijk, dorp of stad. Wat vinden zij belangrijk? Wat verstaan zij onder gezondheid? En waar zien zij kansen om samen aan gezondheid en vitaliteit te werken?

Healthworx en Factor W willen bijdragen aan meer dialoog en samenwerking in het publieke domein, zodat meer Nederlanders zich gezond en gelukkig voelen. Naast onze reguliere werkzaamheden zullen wij daarom extra activiteiten organiseren waarin het gesprek met de inwoner en met elkaar centraal staat. Gebaseerd op het gedachtengoed van Deep Democracy, theory U en waarderend actieonderzoek. Met als belangrijk uitgangspunt: het betrekken van het hele systeem om tot snelle en passende veranderingen en oplossingen te komen en er van uit gaande dat oplossingen in de groep aanwezig zijn. Dit begint met echt contact en echte verbinding maken. Niet alleen met het hoofd maar ook met het hart. Het helpt dan om hele andere vormen te kiezen, niet alleen met woorden maar ook bijvoorbeeld met het inzetten van beeld of muziek. Factor W werkt daarom onder andere samen met theatermaker en muzikant Eva van Pelt.

Onze activiteiten

 • Activiteit 1
  Wij organiseren in 2019 1x een Meetup Public Health met als thema “het gesprek met de inwoner voeren”. De meetup is vrij toegankelijk. Deelnemers oefenen met dialoogvormen, zodat zij die na de meeting zelf kunnen toepassen;
 • Activiteit 2
  Wij geven in 2019 2x een lezing of workshop tijdens bijeenkomsten van Alles is Gezondheid en andere (landelijke) partners. Doel daarvan is het belang van de dialoog agenderen én voorbeelden geven van hoe het anders kan;
 • Activiteit 3
  Wij interviewen in 2019 6 good practices (mensen die al vanuit de dialoog met de inwoner aan gezondheid werken) en publiceren deze interviews op onze sites en andere social mediakanalen;
 • Activiteit 4
  Wij organiseren in 2019 1x een zakelijke leeskring waarin een boek over het voeren van gesprekken e/o luisteren centraal staat. Doel hiervan is kennis en inspiratie delen, leren van elkaar.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.