Terug

HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Details
Datum ondertekening 17-11-2016
Actief Ja
Regionetwerk Noordelijke Maasvallei
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Meedoen, Leren, Preventie
Organisaties Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor positieve gezondheid vanuit de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld.

De HAN zet in op Health, vanuit het vertrekpunt van de positieve gezondheid. Vanuit de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld worden activiteiten van diverse HAN-faculteiten op het gebied van gedrag, gezondheid en maatschappij (GGM), technologie (FT) , economie (FEM) met elkaar verbonden. Hierdoor is het mogelijk om sociale en technologische innovaties te ontwikkelen en in te zetten in zorg, publieke gezondheid en welzijn. Dit doen wij in verschillende allianties en coalities gevormd binnen de HAN, en daarbuiten met strategische partners in de regio.

Onze activiteiten

 • Bijdrage leveren aan preventie, vitaliteit en positieve gezondheid binnen de opleidingen
  Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) levert een belangrijke bijdrage aan preventie, vitaliteit en positieve gezondheid binnen de opleidingen die verbonden zijn aan de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. Hiermee is positieve gezondheid een onderdeel van het nieuwe curriculum van verpleegkundige studies, paramedici en sociaal werkers.  
 • Verbeteren van leefbaarheid van burgers door co-creatie
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zet vanuit het Center of Expertise Krachtige Kernen in op  het verbeteren van de leefbaarheid van burgers. Dit wordt gedaan in co-creatie met gemeenten, professionals en burgers. Krachtige Kernen combineert hierbij expertise op gebied van zorg en welzijn, ruimtelijke vormgeving en ontwerp en sociale technologie.
 • Sneller herstellen in de revalidatiezorg door onderzoek, onderwijs en het werkveld samen te brengen
  Het Center of Expertise Sneller Herstel (onderdeel van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)) richt zich op het sneller herstel van patiënten in de revalidatiezorg waardoor deze optimaal presteren en participeren in de maatschappij vanuit hun mogelijkheden. Sneller Herstel brengt onderzoek, onderwijs en het werkveld samen, waarbij ingezet wordt op een leer- en onderzoeksinfrastructuur zodat actuele kennis en nieuwe inzichten worden verkregen en gedeeld.
 • Kwaliteit zorg en welzijn bevorderen
  Het kenniscentrum Duurzame Zorg van de HAN zet zich in om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid in zorg en welzijn te bevorderen. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van de zorg en welzijn zodat deze voor burgers van de huidige en toekomstige generaties toegankelijk, betaalbaar en van een hoog niveau is en blijft.
 • Ontwikkelen van kennis om mensen in kwetsbare situaties te ondersteunen
  Het kenniscentrum HAN SOCIAAL ontwikkelt kennis om mensen in kwetsbare situaties te ondersteunen bij een waardig leven – met en voor anderen. Het levert een bijdrage met zijn onderzoek aan het inrichten van een meer sociaal rechtvaardige samenleving, waarin niet alleen persoonlijke ontplooiing maar ook maatschappelijke solidariteit belangrijk is. De onderzoeken van HAN SOCIAAL richten zich op vier thema’s: perspectief van de burger, maatschappelijke ondersteuning, relatie burger-professional en sociale technologie en focust bewust zowel op welzijn, zorg- als samenlevingsvraagstukken als op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.