Terug

GGD Zeeland

Details
Datum ondertekening 27-05-2017
Actief Ja
Regionetwerk De Vitale Revolutie Zeeland
Thema Gezonde Leefomgeving, Positieve Gezondheid
Organisaties GGD Zeeland 

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door in Zeeland de Vitale Revolutie beweging te ondersteunen en uit te dragen in onze activiteiten/producten.

Onze missie is samenwerken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland. We willen bewerkstelligen dat Zeeland een regio is waar mensen lang en vitaal leven en iedereen meedoet. Zeeland als de regio waar mensen meer balans ervaren, (sociaal) actief zijn, beter in hun vel zitten en daardoor productiever zijn.

Om deze missie te bereiken hanteren wij de visie van de vitale revolutie: Vitaliteit is meer dan lichamelijk gezond zijn. Het gaat om een balans te vinden op de volgende vijf levensdomeinen: fysiek, mentaal, sociaal, doel/zingeving en financieel. Hoe beter de balans op deze domeinen, hoe hoger het welzijn en vitaliteit van mensen. Daarom zet GGD Zeeland zich in om samen met burgers, onderwijs, overheid en ondernemers van de gezonde keuze de makkelijke keus te maken.

Onze activiteiten

Resultaten van inzet GGD Zeeland na 24 maanden:

  • We brengen actuele data over gezondheid (en co) in kaart met onze partners via de Zeelandscan en presenteren de hieruit voorkomende kennis en informatie op een toegankelijke wijze;
  • Gemeenten hebben op verzoek advies op maat gekregen op regionaal en/of lokaal niveau vanuit balans op de 5 levensdomeinen en omgevingsgerichte aanpak;
  • Op basis van de input van burgers zijn thema’s gekozen voor de inhoudelijke doorontwikkeling van DVR;
  • Programmalijn KIM (kennis, innovatie en monitoring) initieert/faciliteert/participeert in minimaal 6 projecten/ netwerken in samenwerking met inwoners en minimaal 2 van de 3 O’s (onderwijs, ondernemers, overheid) op gebied van vitaliteit vanuit gedachtegoed DVR;
  • Het Zeeuwse drinkwaterproject is na een pilotfase in schooljaar 2017/2018 Zeelandbreed geïmplementeerd. Hierdoor worden alle kinderen uit groep 1 en 2 op speelse wijze gestimuleerd om water te drinken op school;
  • Door partner te zijn in het Interreg project Sail worden 2 pilots opgezet waarin we het actief ouder worden en langer zelfstandig wonen stimuleren door het vinden van nieuwe manieren die mensen helpen om zelfredzamer en minder afhankelijk van traditionele gezondheids- en sociale zorgvoorzieningen te zijn;
  • Zowel intern als extern heeft de GGD de kansen die de omgevingswet, specifiek natuur/groen biedt voor gezondheid breed onder de aandacht gebracht;
  • We nemen deel aan het netwerk Zeeland Veilig, samen met o.a. de VRZ, politie, brandweer, waterschap en organiseren samen de ‘Zeeuwse week van de veiligheid’ in oktober 2017;
  • We gaan (nog meer) investeren in kennisdeling met gemeenteraden en de provinciale gedeputeerde staten, in hun rol van volksvertegenwoordiger.
Vlissingen, 27 mei 2017.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.