Terug

GGD Nederland en Louis Bolk Instituut

Details
Datum ondertekening 11-04-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Positieve Gezondheid
Organisaties Louis Bolk InstituutGGD Nederland 

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door de ontwikkeling van een nieuw concept van gezondheid.

Door Machteld Huber e.a. is een nieuw concept van gezondheid ontwikkeld: “Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” Dit is gericht op integrale bevordering van gezondheid binnen meerdere domeinen en versterkt de verbinding tussen gezondheid, preventie en de decentralisaties in het sociaal domein. GGD’en in Nederland zullen, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, nader invulling geven aan dit nieuwe gezondheidsconcept in zowel onderzoek, beleid als praktijk.

Onze activiteiten

 • 1. Onderzoek 
  We gaan meetinstrumenten voor positieve gezondheid verzamelen en doorontwikkelen, met als doel o.a. dat in de monitors volwassen/ouderen van 2016 indicatoren voor positieve gezondheid komen, dat bijv. de ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) verder ontwikkeld kan worden als tool voor handelingsperspectieven in zorg-cliëntcontacten voor het algemene publiek en dat Wijkprofielen meer in kaart brengen wat de krachten, zelfregie en gezondheidsbevorderende factoren zijn van zowel meer inwoners, als van de omgeving. Bij dit alles vindt, waar zinvol, samenwerking en afstemming plaats met RIVM en andere kennisinstituten, voor een wetenschappelijke onderbouwing en begeleiding.
 • 2. Beleid 
  We gaan beleidsinitiatieven voor lokaal gezondheidsbeleid, die werken aan het vertalen van indicatoren Positieve gezondheid naar beleid, bijeenbrengen en we stimuleren Kennisuitwisseling van lokale beleidsinitiatieven op dit terrein tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en uitvoerenden.
 • 3. Praktijk
  We vertalen dit nieuwe gezondheidsconcept naar preventie in de praktijk, om daarmee de (sociale) kracht van burgers te ondersteunen, de gezondheidsvaardigheden ten behoeve van eigen regie te vergroten en de samenhang van interventies te versterken, onder meer in:

  • integrale wijkgerichte gezondheidsprojecten;
  • projecten gericht op het verkleinen van sociaaleconomisch gerelateerde gezondheidsverschillen;
  • handelingsperspectieven in zorg-cliëntcontacten.

Concrete resultaten

 • Meetinstrument positieve gezondheid voor alle GGD’en in 2016;
 • Meetresultaten positieve gezondheid op populatieniveau;
 • Tool voor handelingsperspectieven in zorg-cliëntcontacten aansluitend op de zelfredzaamheidsmatrix;
 • Lokale beleidsplannen volksgezondheid waarin positieve gezondheid expliciet aandacht krijgt;
 • Lokale uitvoeringsprogramma’s volksgezondheid en projecten op buurtniveau waarin positieve gezondheid invulling krijgt;
 • Meetbare bevordering van positieve gezondheid bij minimaal 3 ‘pilot’-GGD’en met een totale populatie van minimaal 1 miljoen inwoners.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.